Oma tie työhön -sivuston käyttö

Oma tie työhön -sivustolle on koottu erilaisia työelämävalmiuksia ja työnhakutaitoja kehittäviä harjoituksia eri lähteistä. Harjoitukset on koottu teemoittain Materiaalipankkiin. Lisää harjoituksia voi löytää tutkimalla Lähteet & liitteet -välilehden lähdeluetteloa, jossa on sivustolla käytettyjen materiaalien lisäksi lueteltu muita hyviä materiaalilähteitä.

Yhden osaamispisteen (1 osp) laajuinen Esimerkkikurssi on valmis kokonaisuus käytettäväksi työelämätaitojen opiskeluun. Kymmenestä kurssikerrasta koostuva kurssi sisältää noin 20 tuntia kontaktiopetusta, jonka lisäksi kurssilaiset tekevät kotitehtäviä ja saavat tarpeensa mukaista yksilöllistä tukea.

Kukin kahden oppitunnin mittainen (2 x 45 min) kurssikerta on myös tarpeen mukaan muokattavissa. Kurssikerran ohjelman voi avata Word-tiedostona ja ohjelman sisältämiä harjoituksia, tai niiden paikkoja, voi vaihtaa.

Oma tie työhön -materiaalissa käytetyt harjoitukset on merkitty symboleilla, joilla osoitetaan onko kyseessä yksilö-, pari- vai ryhmäharjoitus, kotitehtävä, tietokoneella tehtävä harjoitus vai vierailijan käynti kurssilla tai kurssilaisten vierailukäynti.