Näin Oma tie työhön -kokonaisuus kehitettiin

Oma tie työhön -kokonaisuus on kehitetty Työ – tie osallisuuteen -projektissa. Projekti käynnistettiin kehittämään ratkaisua tilanteeseen, jossa ammattiopistoista valmistuvat erityistä tukea opintoihinsa tarvinneet nuoret jäivät usein ilman tukea koulun päätyttyä ja työllistyminen oli ammattiin valmistumisesta huolimatta vaikeaa. Projektin tavoitteeksi asetettiin ryhmämuotoisen tukikokonaisuuden kehittäminen opinnoista työelämään siirtymisen nivelvaiheeseen. Kehittämisyhteistyöhön lähtivät mukaan Keskuspuiston ammattiopisto, Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto, Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ja Lihastautiliitto.

Kehittämistyön vaiheet

Tukikokonaisuutta pilotoitiin aluksi ammatillisten opintojen päättymisen jälkeen kokoontuneina pienryhminä Helsingissä ja Kouvolassa (vuonna 2012) ja tämän jälkeen Tie työhön -kursseina Valkeakoskella ja Oulussa (vuonna 2013). Tuen aikaistamiselle nähtiin kuitenkin selkeä tarve. Niinpä vuonna 2014 pilottitoiminta toteutettiin ammattiopistoissa opiskelijoiden viimeisen lukukauden aikana järjestettyinä Tie työhön -kursseina (1 ov). Mukana olivat Oulun seudun ammattiopisto, Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto sekä Keskuspuiston ammattiopisto Helsingissä.

Kaiken kaikkiaan tukikokonaisuutta on pilotoitu yhteensä 47 ammattiin valmistuvan tai valmistuneen, erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan kanssa neljällä eri toiminta-alueella. Yhteistyökumppaneina kurssien toteuttamisessa ovat toimineet alueellisten ammattiopistojen lisäksi kuntien nuorisotyön ja työllisyysalan toimijoita.