Nuorten työelämään siirtymisen tukeminen

Oma tie työhön -kokonaisuuden tavoitteena on edistää erityistä tukea tarvitsevien nuorten pääsyä työelämään. Työelämällä tarkoitetaan palkkatyötä avoimilla työmarkkinoilla. Ammattiin valmistuville nuorille pyritään antamaan valmiuksia hakea itsenäisesti töitä, aloittaa uudessa työssä sekä toimia työssä työelämän edellyttämällä tavalla. Kurssilla harjoitellaan omien vahvuuksien ja ammatillisen osaamisen tunnistamista, sekä niiden esiintuomista työnhaussa.

Työ – tie osallisuuteen -projektissa saatujen kokemusten perusteella nuorten työllistymisen tukemisessa ammattiin valmistumisen ja työelämään siirtymisen nivelvaiheessa keskeistä on alueellinen sektorirajat ylittävä yhteistyö. Erityistä tukea opintoihinsa saaneen nuoren on valmistuttuaan tärkeää siirtyä saumattomasti ammattiopistossa saadun tuen piiristä muiden oman alueen palveluiden, kuten nuorisotyön ja työllisyyspalveluiden pariin. Ryhmämuotoisen kurssin lisäksi moni nuori tarvitseekin yksilöllistä tukea. Yksilöllisen tuen ja työllistymisen toteutumiseksi tarvitaan verkostoyhteistyötä.

Oma tie työhön -kokonaisuus koostuu kolmesta osasta: Oma tie työhön -kurssista ryhmässä, yksilöllisestä tuesta ja verkostoyhteistyöstä. Materiaalipankista löytyy teema Yksilöllinen tuki, jossa kerrotaan kuinka yksilöllistä tukea ja verkostotyötä voidaan toteuttaa ammattiopistojen ja muiden toimijoiden yhteistyönä.

Oma tie työhön -kokonaisuus:

Itsenäisesti kohti avoimia työmarkkinoita

Kokonaisuuden tavoitteena on myös, että jokaisella kurssille osallistuvalla on suunnitelmia opintojen jälkeistä aikaa varten sekä kontakteja niin TE -palveluihin kuin muihinkin oman alueen palveluihin, jotta nuori saa tarvitsemansa avun uudessa elämänvaiheessa. Kunkin nuoren verkosto muotoutuu hänen yksilöllisten tarpeidensa mukaan.

Esimerkki nuoren verkostoista: