LÄHTEET JA LISÄMATERIAALI

LÄHTEET JA LISÄMATERIAALI

 

RYHMÄNÄ TOIMIMINEN

 

Airaksinen, Kirsi (toim.) 1998: Innostu! Innosta! Kehitysyhteistyön palvelukeskus. Haettu 25.2.2015. http://www.kepa.fi/tiedostot/julkaisut/innostu-innosta.pdf.

Bovallius-ammattiopisto 2015: Ammatillinen erityisopetus – selvitys, kehitys ja levitys. Haettu 28.9.2015. http://www.bao.fi/ammattiopisto/kehittaminen-hankkeet/paattyneet-hankkeet/ .

Kannussaari, Kim - Maunu, Antti - Selin Anni 2014: Ryhmäilmiö – ryhmänohjaajan käsikirja ammatillisiin oppilaitoksiin. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry.

Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2005: Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto. Haettu 11.12.2014. http://www.ksl.fi/images/osallistavatmenetelmat.pdf.

Kansan sivistystyönliitto KSL ry: Osallistavat menetelmät. Tuki- ja virikeaineisto. Haettu 25.2.2015. http://www.ksl.fi/images/osallistavatmenetelmat.pdf.

Koulutustakuu.fi: Ryhmäyttämisen Yhteispeli-kortit ilmestyneet. Haettu 18.12.2014. http://www.koulutustakuu.fi/ryhmayttamisen-yhteispeli-kortit-ilmestyneet/.

Lautamo, Kim 2014: 1000 ja 1 luovaa harjoitusta.1000 ja 1 luovaa harjoitusta, Kim_Lautamo2014.pdf

Mannerheimin lastensuojeluliitto: Ryhmäyttäminen. Haettu 18.12.2014. www.mll.fi/kasvattajille/ryhmayttaminen.

MAST: Ryhmäyttämisopas. Haettu 11.12.2014. http://www.mastohjaus.fi/pdf/Ryhmayttamisopas.pdf.

Nummi, Pepe 20017: Fasilitaattorin käsikirja: tarina siitä miten Ykä Hirvi vie ryhmän tuskasta tulokseen. Edita.

Nuorten Akatemia, Turvallista ryhmää rakentamaan -hanke: Turvallisen opiskeluryhmän rakentaminen ammatillisissa oppilaitoksissa. Teoriataustaa ja harjoituksia. Nuorten Akatemia. Haettu 15.12.2014. http://nuortenakatemia.studio.crasman.fi/file/dl/i/w6lbVA/Yh0eNGT7sOcYoeytgZh40Q/Turvallisen_opiskeluryhman_rakentaminen_ammatillisissa_oppilaitoksissa.pdf.

Nuorten Akatemia: Turvallista ryhmää rakentamaan. Haettu 15.12.2014. http://www.nuortenakatemia.fi/fi/note/oppimateriaalit/ryhman-rakentaminen/turvallista-ryhmaa-rakentamaan/.

Nuorten Akatemia: Turvallista ryhmää rakentamaan – Impulssit. Haettu 24.2.2015.  http://nuortenakatemia.studio.crasman.fi/file/dl/i/aHb5cA/-VcM5tb6g7wMNuAC0eZBRw/Impulssit1-8.pdf.

Nuorten Akatemia: Turvalliset ryhmän osa-alueet. Haettu 24.2.2015. 

http://nuortenakatemia.studio.crasman.fi/file/dl/i/NoVmGw/nNxQgBr4n8AqXZaJ8HO_BA/Kysymyspatteristo.pdf.

Ryhmäyttäminen.fi: Ryhmäyttämisen aikajana toiselle asteelle -sivusto. Haettu 18.12.2014. http://www.ryhmayttaminen.fi/.

Selin, A. – Maunu, A. – Kannussaari, K. 2014: Ryhmäilmiö -ryhmänohjaajan käsikirja ammatillisiin oppilaitoksiin. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry.

Summa, Terhi - Tuominen, Kaisu 2009: Fasilitaattorin työkirja - Menetelmiä sujuvaan ryhmätyöskentelyyn. Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry. Haettu 11.12.2014. http://www.kepa.fi/julkaisut/julkaisusarjat/6597.

Suomen Fasilitaattorit. Haettu 25.2.2015. www.fasilitaattorit.fi.

 

OMA OSAAMINEN

 

AMEO: Ammatillista erityisopetusta kautta maan! Verkkosivuilla tietopaketti ammatillisesta erityisopetuksesta ja linkit oppilaitosten sivulle. Haettu 2.2.2015. http://ameo.fi/.

AMEO: Työssäoppiminen ja näytöt, työllistymisen tuki ja työelämäyhteistyö. Verkkosivuilla materiaaleja ja aineistoja opettajille, opiskelijoille ja työpaikkaohjaajille. Haettu 8.1.2015. http://ameo.fi/erityisopetuksen-asiantuntijapalvelut/materiaalit-ja-julkaisut/tyossaoppiminen-ja-naytot-tyollistymisen-tuki-ja-tyoelamayhteistyo/.

Ammattiliitto Pro: Työelämän ajokortti -opintojakso ammattikorkeakouluille.Verkkosivulla lisätietoa Työelämän ajokortti-opintojaksosta sekä linkki oppimisympäristöön. Haettu 9.2.2015. http://www.proliitto.fi/opiskelijalle/tyo-ja-opiskelu/tyoelaman-ajokortti-opintojakso-ammattikorkeakouluille.

Ammattipolku.fi. sivustolta löytyy muun muassa tietoa Pirkanmaan ammatillisista oppilaitoksista ja ammatillisista erityisoppilaitoksista.Haettu 7.1.2015. http://www.ammattipolku.fi/.

EDU.fi: Ammattikoulutus.Sivustolta lisätietoa ammatillisesta koulutuksesta, opinto-ohjauksesta ja näytöistä. Haettu 15.12.2014. http://www.edu.fi/ammattikoulutus.

Järvilehto, Lauri - Pesonen, Joonas: Upeaa työtä. Työkaluja. Haettu 7.1.2015. http://upeaatyota.fi/tyokaluja/.

Koulutuskeskus Salpaus: AmisKOODI. Työnäky-hanke. Haettu 11.12.2014. http://salpro.salpaus.fi/amiskoodi/index.htm.

Kuntoutussäätiö: Oppimisvaikeus.fi. Tietoa ja tukea oppimisvaikeuksiin – nuorille, aikuisille ja ammattilaisille. Haettu 11.12.2014. http://www.oppimisvaikeus.fi/.

Koulutustakuu.fi: Aloituslomake. Haettu 24.2.2015. http://www.koulutustakuu.fi/wp-content/uploads/2013/04/homma_hanskaan_liite1_aloituslomake2.pdf.

Koulutustakuu.fi: Alkukartoituslomake. Haettu 24.2.2015. http://www.koulutustakuu.fi/wp-content/uploads/2013/04/homma_hanskaan_liite2_alkukartoitus2.pdf.

Koulutustakuu.fi: Tulevaisuuden pohdintaa. Haettu 24.2.2015. http://www.koulutustakuu.fi/wp-content/uploads/2013/04/homma_hanskaan_liite3_tulevaisuustaulukko2.pdf.

Koulutustakuu.fi: Tulevaisuuden pohdintaa. Toivomani tulevaisuus ja mahdolliset tulevaisuudet. Haettu 24.2.2015. http://www.koulutustakuu.fi/wp-content/uploads/2013/04/homma_hanskaan_liite4_toivomani_tulevaisuus2.pdf.

Koulutustakuu.fi: Ammatinvalinta. Haettu 24.2.2015. http://www.koulutustakuu.fi/wp-content/uploads/2013/04/homma_hanskaan_liite5_mita_mielta_koulusta2.pdf.

Koulutustakuu.fi: Ammatinvalinta. Oppimistyylitesti. Haettu 24.2.2015. http://www.koulutustakuu.fi/wp-content/uploads/2013/04/homma_hanskaan_liite6_oppimistyylitesti2.pdf

Koulutustakuu.fi: Minäkuva. Haettu 24.2.2015.http://www.koulutustakuu.fi/wp-content/uploads/2013/04/homma_hanskaan_liite7_minakuva2.pdf.

Koulutustakuu.fi: Minäkuva. Minun tarinani – tai ainakin jotain minusta. Haettu 24.2.2015. http://www.koulutustakuu.fi/wp-content/uploads/2013/04/homma_hanskaan_liite8_minun_tarinani2.pdf.

Koulutustakuu.fi: Minäkuva. 20 minua kuvaavaa sanaa. Haettu 24.2.2015. http://www.koulutustakuu.fi/wp-content/uploads/2013/04/homma_hanskaan_liite9_20sanaa2.pdf.

Koulutustakuu.fi: Minäkuva. Adjektiivilista – Millainen persoona olet? Haettu 24.2.2015. http://www.koulutustakuu.fi/wp-content/uploads/2013/04/homma_hanskaan_liite10_adjektiivilista3.pdf.

Koulutustakuu.fi: Minäkuva. Suhdeverkostot merkitysten luomisessa. Haettu 24.2.2015. http://www.koulutustakuu.fi/wp-content/uploads/2013/04/homma_hanskaan_liite11_suhdeverkosto5.pdf.

Koulutustakuu.fi: Minäkuva. Oman osaamisen kartoitus. Haettu 24.2.2015. http://www.koulutustakuu.fi/wp-content/uploads/2013/04/homma_hanskaan_liite12_osaamisen_kartoitus3.pdf.

Koulutustakuu.fi: Minäkuva. Taulukko: Oman osaamisen kartoitus. Haettu 24.2.2015. http://www.koulutustakuu.fi/wp-content/uploads/2013/04/homma_hanskaan_liite13_osaamisen_kartoitus_taulukko3.pdf.

Lapin ammattiopisto: Amis ammattiin. Opettajan käsikirja. Haettu 16.12.2014. http://www.edu.lao.fi/amisammattiin/.

Lapin ammattiopisto: Amis ammattiin. Opettajan käsikirja. Elämänhallinta. Ominaisuuksien vaihtokauppa. Haettu 16.12.2014. http://www.edu.lao.fi/amisammattiin/pdf/EL%C3%84M%C3%84NHALLINTA%20PDF/EL%C3%84M%C3%84NHALLINTA_ominaisuuksien%20vaihtokauppa.pdf.

Lapin ammattiopisto: Amis ammattiin. Opettajan käsikirja. Swot-analyysi. Haettu 27.1.2015. http://www.edu.lao.fi/amisammattiin/pdf/URASUUNNITTELU%20PDF/URASUUNNITTELU_SWOT-analyysi.pdf.

Lapin ammattiopisto: Amis ammattiin. Opettajan käsikirja. Elämänhallinta. Tulevaisuuskartta. Haettu 27.1.2015.  http://www.edu.lao.fi/amisammattiin/pdf/URASUUNNITTELU%20PDF/URASUUNNITTELU_tulevaisuuskartta.pdf.

Lapin ammattiopisto: HOJKS – opiskelijakortit. Tokka II -hanke.  Haettu 11.12.2014.  http://www.lao.fi/loader.aspx?id=d801c8a3-f404-44dd-b3dd-66b5080c3c55.

Lundgren, Jarno - Moisio, Teppo 2013: Testaa, mikä ammatti sopii sinulle. Helsingin sanomat. Haettu 11.12.2014. http://www.hs.fi/tyoelama/a1305642771314.

Orpana-Niitlahti, Marja: Arviointityökaluja aiemman osaamisen tunnistamiseen. Koulutuskeskus Salpaus. Haettu 11.12.2014. http://salpro.salpaus.fi/tes/products/dokumentit/arviointityokalut_fin.pdf.

Studentum Oy: Tietoa koulutusvaihtoehdoista Suomessa ja ulkomailla. Haettu18.12.2014. http://www.studentum.fi/Koulutusvaihtoehdot__d5147.html.

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus 2012: Ammatinvalinta ja työelämävalmiudet. Haettu 18.12.2014. http://www.valmentava.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=152&Itemid=2.

 

TYÖNHAKU

 

Duunimentori. Hanke, joka pyrkii parantamaan erityisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten työllistymistä . Haettu 15.12.2014. http://www.duunimentori.fi/.

Duuni Mentori. The työnhakupeli. Haettu 15.12.2014. http://www.duunimentori.fi/tyonhakupeli.

Häkkilä, Sanna – Karvonen, Riina (toim.) 2012: MunReitti REITTIOPAS. Reittioppaassa esitellään opiskelijoiden toiminta- ja työkykyä vahvistava valmennusohjelma. Haettu 15.12.2014. https://www.luovi.fi/wp-content/uploads/2013/01/MunReitti_matkaopas_www.pdf.

Invalidiliitto 2010: Tukea työnhakuun -työkirja. Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus, Mahis työhön -projekti. Haettu 12.12.2014. http://www.validia-ammattiopisto.fi/mahis/pdf/3173_Invalidiliitto_Mahis_Tyohon_Tukea_tyonhakuun_esite_net.pdf.

Itä-Suomen yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate: Työhalupakki. Tukea työllistymispalveluiden ammattilaisille. Työelämävalmiudet. Haettu 11.12.2014. http://wanda.uef.fi/tkk/liferay/projektit/tyovoimavaraaja2/?page_id=218#tyoelamavalmiudet.

Kattelus, Minna 2014: Uraohjaus. Haettu 7.1.2015. http://www.minnakattelus.com

Koulutustakuu.fi: Työnhaku. Ajatuksia työn maailmasta. Haettu 24.2.2015. http://www.koulutustakuu.fi/wp-content/uploads/2013/04/homma_hanskaan_liite14_ajatuksia_tyon_maailmasta1.pdf.

Koulutustakuu.fi: Työnhaku. Mitä haluat työelämältä? Haettu 24.2.2015. http://www.koulutustakuu.fi/wp-content/uploads/2013/04/homma_hanskaan_liite15_mita_haluat_tyoelamalta2.pdf.

Kun koulu loppuu. Haettu 15.12.2014. http://kunkoululoppuu.fi/.

Malinen, Teemu 2010: Työtä on! Työnhakuopas uraansa käynnisteleville.. Sofokus Oy. Haettu 11.12.2014. http://www.tyonhakuopas.com/wp-content/themes/tyonhakuopas/files/tyonhakuopas-teemu-malinen.pdf

Malinen, Vesa – Ylikojola, Mikko 2012: Työelämän pelikäsi - Työnhaun oppikirja toiselta asteelta valmistuville.  MAST-hanke, VaSiTe-hanke. Haettu 11.12.2014. http://www.mastohjaus.fi/pdf/TyoelamanPelikasi.pdf.

Moilanen, Riitta - Huittinen, Katri 2013: Mitä amiksen jälkeen? Etelä-Karjalan ammattiopisto. Haettu 11.12.2014. http://www.ekamo.fi/files/Mit%C3%A4%20amiksen%20j%C3%A4lkeen_opas.pdf.

NettiNappi: Kohti työelämää. Oulun kaupungin Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi. Haettu 15.12.2014. http://www.nettinappi.fi/tietoalue/tyoelama/.

Nuorten Akatemia: Valmiina töihin -oppitunti. Haettu 18.12.2014. http://www.nuortenakatemia.fi/fi/note/oppimateriaalit/tyoelamavalmiudet/.

Nuorten Akatemia: Valmiina töihin - Työelämä puheeksi. Haettu 24.2.2015.

http://nuortenakatemia.studio.crasman.fi/file/dl/i/cl_-Ow/rRPPFe_bwQgty87vUMfM8Q/Valmiinatihin-Tyelmpuheeksi.pdf.

Palkinen, Ville: Oppikirja Työelämätaidot -kurssille: http://palkinen.fi/oppikirja.html

STTK ry: Työnhakijan muistilista. Työelämään.fi -sivusto. Haettu 11.12.2014. http://tyoelamaan.fi/subject/tyonhakijan-muistilista/.

Studentum Oy: Tietoa työelämästä. Haettu18.12.2014. http://www.studentum.fi/Tietoa_tyoeelaemaestae__d8916.html.

Taloudellinen tiedotustoimisto TAT: Nuorten työelämätaidot – Mitä nuoren työntekijän on hyvä tietää ja osata? ENO – Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelma. Haettu 14.1.2015. http://www.opetin.fi/wp-content/uploads/2013/11/nuoren_tyoelamataidot.pdf.

TE-palvelut: Avoimet työpaikat. Haettu 14.1.2015. http://www.mol.fi/tyopaikat/tyopaikkatiedotus/haku/.

TE-palvelut. Haettu 11.12.2014.  www.te-palvelut.fi/te/fi/.

TE-palvelut: CV-netti työtä ja sen tekijöitä. Haettu 11.12.2014.  https://asiointi.mol.fi/cvhaku/.

TE-palvelut: Nuorisotakuu. Haettu 11.12.2014.   http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/nuoret/nuorisotakuu/index.html.

TE-palvelut: Nuoret. Haettu 11.12.2014.   http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/nuoret/index.html.

TE-palvelut: Työnantaja, tarjoa nuorelle näytön paikka!  Haettu 11.12.2014.  http://www.te-palvelut.fi/te/fi/pdf/esitteet/sanssi_tyonantaja_esite.pdf.

TE-palvelut: Työllisty nuorten Sanssi-kortilla!  Haettu 11.12.2014.  http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/nuoret/toihin/nuorten_sanssi_kortti/index.html.

TE-palvelut: Näin asioit kanssamme. Haettu 11.12.2014. 

http://www.te-palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/index.html.

TE-palvelut: Työkokeilulla takaisin työmarkkinoille. Haettu 11.12.2014.   http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/tukea_tyollistymiseen/tyokokeilu/index.html.

TE-palvelut: Työnhakuvalmennus. Haettu 11.12.2014.   http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/tukea_tyollistymiseen/tyonhakuvalmennus/index.html.

TE-palvelut: Asioi verkossa. Haettu 11.12.2014.  https://asiointi.mol.fi/omaasiointi/?kieli=fi.

TE-palvelut: Työvoimanpalvelukeskuksista ja kuntakokeilusta moniammatillista tukea.  Haettu 11.12.2014.  http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/tukea_tyollistymiseen/tyovoiman_palvelukeskus/index.html.

Työharjoittelu – portti työelämään: Materiaalit. Haettu 30.1.2015. http://www.tyossaoppimispaikat.fi/materiaalit/.

Työharjoittelu – portti työelämään: Työssäoppimispaikat.fi -sivusto. Haettu 30.1.2015. http://www.tyossaoppimispaikat.fi/.

Työharjoittelu – portti työelämään: TalentPikatreffit. Haettu 30.1.2015. http://www.tyossaoppimispaikat.fi/talentpikatreffit/.

Työkkärin Tytti. Haettu 7.1.2015. https://www.facebook.com/tyokkarintytti.

Työtä on! Työnhakuopas uraansa käynnistäville. Haettu 11.12.2014. http://www.tyonhakuopas.com.

Nostetta urallesi sivusto, jolta voi hakea työpaikkoja, koulutuksia ja lukea vinkkejä työnhakuun (haettu 15.10.2015) http://www.uranus.fi/tyonhaku/tyonhaku/some-tyonhaussa/tyonhakija-ota-twitter-haltuun/#.Vh9LXfntmko 

Manpowerin Urapolku-sivu: vinkkejä työnhakijalle. https://www.manpower.fi/fin/urapolku/tyonhaku/linkedin-101-5-vinkkia-tyonhakijalle/

Virtanen, Piia – Stenroos, Hanna 2012: Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. MAST-hanke. Haettu 26.9.2015. http://www.mastohjaus.fi/pdf/Tyohon_selkomateriaali.pdf

4H 2012: Ajokortti työelämään. Suomen 4H-liitto

 

TYÖNHAKUASIAKIRJAT

 

NettiNappi: Työnhakupaperit. Oulun kaupungin Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi. Haettu 28.1.2015. http://www.nettinappi.fi/tietoalue/tyoelama/ohjeita-tyonhakuun/tyonhakupaperit/.

Vero.fi: Verokortti verkossa -palvelu 2015. Haettu 20.1.2015. http://www.vero.fi/fi-FI/VKV.

Vero.fi: Oppilaitosten veropäivä. Haettu 20.1.2015. http://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Nuoret/Oppilaitosten_veropaiva(26760).

 

TYÖHAASTATTELU

 

STTK ry: Mitä työhaastattelussa saa ja ei saa kysyä? Työelämään.fi -sivusto. Haettu 14.1.2015. http://tyoelamaan.fi/tyonhaku/mita-tyohaastattelussa-saa-ja-ei-saa-kysya/.

 

TYÖELÄMÄN SOPIMUKSET JA SÄÄNNÖT

 

Finlex: Työterveyshuoltolaki 21.12.2001/1383. Haettu 20.2.2015. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20011383.

SAK: Työelämän pelisäännöt. Haettu 23.1.2015. http://www.tyoelamanpelisaannot.fi/.

SAK: Työsuhteen alku. Haettu 20.2.2015. http://www.sak.fi/tyoelama/perustietoa.

STTK ry: Työelämään.fi -sivusto. Haettu 11.12.2014. http://tyoelamaan.fi/.

STTK ry: Työsopimus. Työelämään.fi -sivusto. Haettu 20.1.2015. http://tyoelamaan.fi/tyosuhde/tyosopimus/.

STTK ry: Työsopimusmalli. Työelämään.fi -sivusto. Haettu 26.9.2015. http://tyoelamaan.fi/files/tyosopimus/

STTK ry: Työsuhteen päättyminen. Haettu 23.1.2015. http://tyoelamaan.fi/tyosuhteen-paattyminen/.

STTK ry: Työtodistuksesta. Työelämään.fi -sivusto.  Haettu 23.1.2015. http://tyoelamaan.fi/subject/tyotodistus/.

Suomi.fi: Työtodistus. Haettu 23.1.2015. https://www.suomi.fi/suomifi/suomi/asioi_verkossa/lomakkeet/tsp_tsp4/index.html.

Teknologiateollisuus: Työelämän pelisäännöt. Haettu 23.1.2015. http://www.opetin.fi/wp-content/uploads/Tyoelamanpelisaannot_teknologiateollisuus.pdf.

Työsuojelu.fi: Työsuhteen päättyminen. Haettu 23.2.2015. http://tyoelamaan.fi/tyosuhteen-paattyminen.

Työsuojelu.fi:Työtodistusmalli. Haettu 23.2.2015. http://www.tyosuojelu.fi/upload/tyotodistuslomake.pdf.

 

TYÖPAIKALLA TOIMIMINEN

 

Academic work: Ensimmäinen päivä töissä. Vinkit Academic workin-verkkosivuilta ensimmäiseen työpäivään. Haettu 20.2.2015. https://www.academicwork.fi/ensimmainen-paiva-toissa.

Alma Media - Monster - Sonera - Taloudellinen tiedotustoimisto TAT: Vastuullinen kesäduuni -kampanja. Haettu 16.12.2014. http://www.kesaduuni.org/.

Ensiapuopas: Suomen ensiapuopas. Haettu 20.2.2015.  http://www.ensiapuopas.com/.

Hesse, Hanna - Huttunen, Terhi - Järventaus, Antti - Kuusenmäki, Katja - Kuuva, Joel - Manai, Aicha: Vastuullinen kesäduuni. Hyvän kesätyön opas. Suomen lasten ja nuorten säätiö. Haettu 12.12.2014. http://www.kesaduuni.org/wp-content/uploads/2013/05/Hyvan_kesatyon_opas.pdf.

Lahden ammattikorkeakoulu 2007: Hyvä perehdytys -opas. Kumppanuudella tuloksiin pk-yrityksissä – OR-BITS. Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja B Oppimateriaalia, osa 4. Haettu 15.1.2015.  http://www.lpt.fi/lamk/julkaisu/perehdyttamisopas.pdf.

NettiNappi: Velvollisuudet ja oikeudet työpaikalla. Oulun kaupungin Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi. Haettu 20.1.2015. http://www.nettinappi.fi/tietoalue/tyoelama/velvollisuudet-ja-oikeudet/.

Nuorten Akatemia – Eläketurvakeskus: Valmiina töihin -duunivisa. Haettu 24.2.2015. http://nuortenakatemia.studio.crasman.fi/file/dl/i/ZEcy_Q/PJey3YZPbW7EZcbMYwIZHQ/duunivisa.pdf.

Oikotie Työpaikat: 10 vinkkiä uuteen työhön. Haettu 20.2.2015. https://tyopaikat.oikotie.fi/tyontekijalle/artikkelit/10-vinkkia-uuteen-tyohon.

STTK ry 2014: TYÖ – Työelämän ABC -opas. Työelämään.fi -sivusto. Haettu 11.12.2014. http://tyoelamaan.fi/files/tyo-tyoelamanabc-opas/.

STTK ry 1.9.2014: Työ Työelämän ABC-koekysymykset. Työelämään.fi -sivusto.  Haettu 23.1.2015. http://tyoelamaan.fi/files/tyoelamanabc-koekysymykset/.

STTK ry 2012: Tervetuloa työelämään -opas. Työelämään.fi -sivusto. Haettu 11.12.2014. http://www.sttk.fi/wp-content/uploads/2014/01/Tervetuloa-tyoelamaan-opas.pdf.

STTK ry 2012: Tervetuloa työelämään -opas (selkosuomeksi). Työelämään.fi -sivusto. Haettu 11.12.2014. http://www.sttk.fi/files/tervetuloa-tyoelamaan-selkosuomeksi/.

Työelämän sosiaaliset ja vuorovaikutustaidot. Tampereen Aikuiskoulutuskeskus (TAKK). Haettu 11.12.2014.  http://www.takk.fi/fileadmin/user_upload/pdf/hankkeet_pdf/ENO_Kasikirja_010212.pdf.

Työpiste – Tiedon ja arjen kohtaamispaikka: Hyvän perehdytyksen tsekkauslista. Haettu 15.1.2015.  http://tyopiste.ttl.fi/Vinkit/Sivut/Hyvan_perehdytyksen_tsekkauslista.aspx.

Työterveyslaitos – Ammattiopisto Luovi: Koulutuksesta työhön. Selkoistetut tehtävät. Haettu 15.12.2014. http://www.luovi.fi/wp-content/uploads/2013/10/KoulutuksestaTyohon.pdf.

Työturvallisuuskeskus TKK: Vuorovaikutus työyhteisössä. Haettu 11.12.2014. http://www.ttk.fi/index.phtml?s=134.

Työturvallisuuskeskus TTK. Haettu 15.1.2015. www.tyoturva.fi.

Uranus.fi: Miten aloittaa uudessa työpaikassa? Haettu 20.2.2015. http://www.uranus.fi/tyonhaku/apua-uran-eri-vaiheisiin/miten-aloittaa-uudessa-tyopaikassa/.

Linkki Yleisradion sivulla 12.12.2013 julkaistuun uutiseen, jossa käsitellään alaistaitoja: http://yle.fi/uutiset/alaistaidon_top_5_jokainen_on_vastuussa_tyoyhteisostaan/6981136

 

YKSILÖLLINEN TUKI

 

Aalto, Anne - Eskola, Seija - Ihalainen, Anna-Kaisa - Winqvist, Sinikka (toim.) 2010: Sain töitä! Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan uraohjauksen hyviä käytänteitä. Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus, Mahis työhön -projekti. Haettu 12.12.2014. http://www.validia-ammattiopisto.fi/mahis/pdf/3174_Invalidiliitto_Mahis_tyohon_Uraohjauksen_kasikirja.pdf.

Ahvenainen, Marko – Korento, Kati – Ollila, Johanna – Jokinen, Leena – Lehtinen, Nina - Ahtinen, Janne 2014: Tulevaisuus – paljon mahdollista. Tulevaisuusohjauksen ajatuksia ja tekoja. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto, Turku. Haettu 11.12.2014. http://www.opinovi.fi/index.php?option=com_docman&view=document&alias=2133-tulevaisuus-paljon-mahdollista-julkaisu&category_slug=julkaisut-2-2&Itemid=404&lang=fi.

Ammattiopisto Luovi: Työanalyysi. Haettu 8.1.2015. http://ameo.fi/wp-content/uploads/2014/11/Luovi_Tyoanalyysi_pohja.pdf.

Angervuo, Tuula - Myllymaa, Tapio - Oksanen, Sirkka - Raitanen, Anitta – Nieminen, Pinja: Mentorointiopas. Kansalaisareena ry. Haettu 11.12.2014. http://www.kansalaisareena.fi/mentorointiopas2012.pdf.

Bovallius Ammattiopisto: Tukea työllistymiseen. Opas opiskelijalle. Haettu 28.9.2015. http://bao.fi/wp-content/uploads/2015/08/Tukea_ty%C3%B6llistymiseen_Opas-opiskelijalle.pdf

Bovallius-ammattiopisto 2014: Tukea työssäoppimiseen ja työllistämiseen. Haettu 11.12.2014. https://www.bovallius.fi/web/ammattiopisto/tyossaoppiminen-ja-tyollistaminen.

Bovallius Ammattiopisto: Tukea työllistymiseen. Opas työnantajalle. Haettu 28.9.2015.http://bao.fi/wp-content/uploads/2015/08/Tukea_ty%C3%B6llistymiseen_Opas-ty%C3%B6nantajalle.pdf

Bovallius Ammattiopisto: Tukea työllistymiseen. Opas ammattiopiston henkilöstölle. Haettu 28.9.2015.http://bao.fi/wp-content/uploads/2015/08/Tukea_ty%C3%B6llistymiseen_Opas-ammattiopiston-henkil%C3%B6st%C3%B6lle.pdf .

Bovallius Ammattiopisto: Työanalyysi. Haettu 28.9.2015.http://www.bao.fi/asiantuntijapalvelut/materiaalipankki/tyossaoppiminen-ja-tyollistaminen/  .

Diadome: Työvalmennuksen käsikirja. Haettu 15.12.2014. https://www.diadome.fi/images/stories/dkp/Diadome_valmennusopas_2014.pdf.

Ennakoiva ohjaus työelämässä – ENO-hankkeen hyvät käytännöt ja ohjauspalvelutuotteet. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus – Opetushallitus. Haettu 11.12.2014.  http://www.takk.fi/fileadmin/user_upload/pdf/hankkeet_pdf/ENO-kooste_kevyt.pdf.

Haapasalo, Seija - Mikola, Susanna - Saarelainen, Anna-Leena 2006–2010: Oppimisvaikeuksien huomioiminen asiakkaan ohjauksessa. Tietoa aikuisen asiakkaan oppimisvaikeuden tunnistamisesta ja jatko-ohjauksesta. Kuntoutussäätiö, Opi oppimaan -hanke. Haettu 11.12.2014. http://www.kuntoutussaatio.fi/files/442/Oppimisvaikeuksien_huomioiminen_asiakkaan_ohjauksessa.pdf.

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS): Nuorten mielenterveystalo. HUS, Mielenterveystalo-nettipalvelu. Haettu 15.12.2014. https://www.mielenterveystalo.fi/nuoret/Pages/default.aspx.

Kiipulasäätiö 2014: EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki. Haettu 11.12.2014. http://www.kiipula.fi/easydata/customers/kiipula/files/kehityshankkeet/1400826623_toolkit_fi_toukokuu.pdf.

Korkiakoski, Merja - Rannikko, Merri - Virta, Anne: Homma hanskaan. Yksilöohjauksen materiaalipakki. Nuorten työllistymistä tukevien palvelujen kehittämisprojekti. Haettu 24.2.2015. http://www.koulutustakuu.fi/wp-content/uploads/2013/04/Homma-hanskaan-materiaalipakki.pdf.

Korpinen, Pia – Sirkiä, Jouni 2005: Opo-materiaalia selkosuomeksi. AMMA-projekti, Ammatillinen koulutus maahanmuuttajille, Helsingin yliopisto. Haettu 15.12.2014. http://www.hyvan.helsinki.fi/amma/pdf/esite3_v5.pdf.

Koulutustakuu.fi: Homma hanskaan. Haettu 24.2.2015. http://www.koulutustakuu.fi/homma-hanskaan/

Lapin ammattiopisto: HOJKS -kortisto. Tokka II -hanke. Haettu 11.12.2014. http://www.lao.fi/loader.aspx?id=bdbc26f4-da04-4394-97f8-8d8e8109aed3.

Lapin ammattiopisto 2010: Tokka2 -materiaalia. Tokka II -hanke. Haettu 11.12.2014. http://www.lao.fi/Suomeksi/Hankkeet/EU-hankkeet/Tokka2/TOKKA2--materiaalia.

Lipponen, Annika 2012: Siirtymätietolomake. Henkilökohtainen tiedonanto 04/2012.

Mäkelä, Matti – Salonen, Mika 2011: Hyvällä mallilla - tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II. Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi. Haettu 11.12.2014. http://www.nuorisotakuu.fi/files/34043/HyvallaMallilla_netti.pdf

Ohjaa ja opasta – onnistuneen työssäoppimisen tueksi. Haettu 28.9.2015.http://bao.fi/wp-content/uploads/2015/08/Ohjaa_ja_opasta-kortit_tulostus.pdf  .

Pakarinen, Kati - Sarajärvi, Katariina - Tölli, Riitta-Liisa 2012: Ammatteja - selkokieliset ammattikuvaukset. Lapin ammattiopisto, Tokka II -hanke, Tornio. 2. laajennettu painos. Haettu 11.12.2014. http://www.lao.fi/loader.aspx?id=c3005f10-0d95-48d5-afe2-1b3587b8478f.

Taidoista työpoluiksi. Rinnekotisäätiö. Haettu 2.2.2015. http://www.taidoistatyopoluiksi.fi/etusivu.

Taidoista työpoluiksi: Valmentajille. Haettu 2.2.2015. http://www.taidoistatyopoluiksi.fi/valmentajille/.

TE-palvelut: Työolosuhteiden järjestelytuki. Haettu 20.2.2015. http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/tukea_rekrytointiin/tyoolosuhteiden_jarjestelytuki/index.html.

TE-palvelut: Työvalmentajan tuella työhön tai koulutukseen. Haettu 11.12.2014.  http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/tukea_tyollistymiseen/tyohonvalmentaja/index.html.

TE-palvelut: Vamman ja sairauden vaikutus työllistymiseen.  Haettu 11.12.2014.  http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/tukea_tyollistymiseen/vamma_tai_sairaus/index.html.

TE-palvelut: Työolosuhteiden järjestelytuki. Haettu 2.2.2015. http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/tukea_rekrytointiin/tyoolosuhteiden_jarjestelytuki/index.html.

TE-palvelut: Uravalmennuksella valmiuksia palata työmarkkinoille. Haettu 9.2.2015. http://te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/tukea_tyollistymiseen/uravalmennus/index.html.

TE-palvelut: Palkkatuki. Haettu 19.2.2015. http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/tukea_rekrytointiin/palkkatuki/index.html.

Työterveyslaitos – Ammattiopisto Luovi: Kohti työelämää. Selkoistetut tehtävät. Haettu 15.12.2014. http://www.luovi.fi/wp-content/uploads/2013/10/KohtiTyoelamaa.pdf.

 

HANKKEET, SELVITYKSET JA JULKAISUT

 

Haapasalo, Seija - Korkeamäki, Johanna - Laurila, Heidi - Mäkelä, Minna - Nukari, Johanna - Reiterä-Paajanen, Ulla - Saarelainen, Anna-Leenan 2010: Oma oppimisvalmentaja. Työkirja oppimisvaikeuksien kanssa selviytymiseen. Kuntoutussäätiö, Opi oppimaan -projekti, Helsinki. Haettu 11.12.2014. http://www.kuntoutussaatio.fi/files/219/Oma_oppimisvalmentaja_tyokirja.pdf.

Hanhijoki, Ilpo - Katajisto, Jukka – Kimari, Matti - Savioja, Hannele 2011: Koulutus ja työvoiman kysyntä 2025. Ennakointituloksia tulevaisuuden työpaikoista ja koulutustarpeista. Opetushallitus, raportit ja selvitykset 2011:25. Haettu 15.12.2014. http://www.oph.fi/download/138322_Koulutus_ja_tyovoiman_kysynta_2025_Ennakointituloksia_tulevaisuuden_tyopaikoista_ja_koulutustarpeista.pdf.

Helve, Helena - Laurén, Katja (toim.) 2012: Valmistu töihin – Mihin? Nuoret matkalla koulutuksesta työelämään. Taloudellinen tiedotustoimisto TAT, Helsinki. Haettu 11.12.2014. http://www.opetin.fi/wp-content/uploads/2013/10/Nuorisofoorumi_2012.pdf.

Honkanen, Eija – Pynnönen, Päivi – Raudasoja, Anu 2012: Onnistunut opetus – menetelmien kartoitus. Haaga-Helia, Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK, Bovallius-ammattiopisto. Haettu 18.12.2014. http://www.aeo.fi/wordpress/wp-content/uploads/2012/11/tammikuu-onnistunut-opetus.pdf.

Itä-Suomen yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate: Työhalupakki. Tukea työllistymispalveluiden ammattilaisille. Osaamiskartoitukset. Haettu 11.12.2014. http://wanda.uef.fi/tkk/liferay/projektit/tyovoimavaraaja2/?page_id=240#osaamiskartoitus.

Jungk, Robert - Müllert, Norbert R. 1987: Tulevaisuusverstaat: käsikirja demokratian elvyttämisen mahdollisuuksista. Keskinäisen sivistyksen seura, Helsinki.

Kilpinen, Jaana (toim.) 2011–2014: Opiskelija oman oppimisensa johtajana. OPEDA – opiskelijoiden erityisyyden huomiointi ja pedagogisen johtajuuden kehittäminen -projekti 2011 – 2014. Haettu 11.12.2014. http://www.koulutustakuu.fi/wp-content/uploads/2014/05/Opiskelija-oman-oppimisensa-johtajana_nettiin.pdf.

Kilpinen, Jaana - Pusa, Juha (toim.) 2013: Lupa kokeilla - Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella. OPEDA – opiskelijoiden erityisyyden huomiointi ja pedagogisen johtajuuden kehittäminen -projekti 2011 – 2014. Haettu 11.12.2014. http://www.koulutustakuu.fi/wp-content/uploads/2013/11/LupaKokeilla_nettiin.pdf.

Koulutustakuu.fi: Huippu-hanke. Haettu 15.12.2014. http://www.koulutustakuu.fi/hankkeet/huippu/.

Laurén, Katja - Tenhunen-Ruotsalainen, Liisa – Väisänen, Kari (toim.) 2012: Nuoret ja työelämä – kaksi eri maailmaa? Taloudellinen tiedotustoimisto, Helsinki. Haettu 11.12.2014. http://www.opetin.fi/wp-content/uploads/2013/10/TAT_Nuoret_ja_tyoelama_2012.pdf.

MAST - maakunnallinen ohjausmalli: Ladattavat julkaisut. Haettu 11.12.2014. http://www.mastohjaus.fi/julkaisut.html.

Meriläinen, Teemu 2012: Turvallista yhteisöllisyyttä rakentamassa: materiaali yhteisöllisyyden tukemiseen. Haettu 24.2.2015. http://sakkinet-fi-bin.directo.fi/@Bin/8a5283dc1eca82bb0a8a779d03e8f914/1421416245/application/pdf/6569592/Turvallista%20yhteis%C3%B6llisyytt%C3%A4%20rakentamassa.pdf.

Mäensivu, Kirsti – Rasimus, Ulla 2013: Opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille. Opit käyttöön -hanke. Haettu 27.9.2015. http://www.koordinaatti.fi/sites/default/files/opas-nuorten-ohjaus-ja-palveluverkostolle.pdf

Mäkelä, Matti - Haapasaari, Mia - Koponen, Teppo - Parantainen, Anu 2007: Tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille. EQUAL-yhteisöaloiteohjelman kansallisen teematyön hanke Työelämään integroituminen. Haettu 11.12.2014. http://www.vaskooli.fi/tyokalupakki_opettajille_kevyt.pdf.

Mäkelä, Matti - Kilpinen, Jaana - Parantainen Anu – Salonen, Mika (toim.) 2011: MASTiaisia – maakunnallinen ohjausmalli käytössä ja käytännöissä. MAST-hanke. Haettu 11.12.2014. http://www.mastohjaus.fi/pdf/MAST_loppujulkaisu_netti.pdf.

Mäntykivi, Kirsi 2010: Matkalla mun reitillä. Osallisuuden edistäminen Mun reitti -projektissa. Kuntoutuksen koulutusohjelma, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö. Haettu 15.12.2014. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/21023/mantykivi_kirsi.pdf?sequence=2.

Mäntykivi, Kirsi 2010: Matkalla mun reitillä. Osallisuuden edistäminen Mun reitti -projektissa. Liite opinnäytetyöhön: Harjoituksia matkaa varten. Kuntoutuksen koulutusohjelma, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö. Haettu 15.12.2014. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/21023/mantykivi_kirsi_LIITE.pdf?sequence=1.

Pihlaja, Jane 2013: ”Kaikki saa niinku omanlaisen tehä” – Aarrekartta koulun sosiaalityöhön. Laurea-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma, YAMK Opinnäytetyö, Hyvinkää. Haettu 18.12.2014. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/59673/Pihlaja_Jane.pdf?sequence=1.

Punainen Talo 2012: Laatukäsikirja 2012. Työvalmennus. Tuotantokeskeisyydestä palvelukeskeisyyteen. Haettu 11.12.2014. http://www.sovatek.fi/liitteet/punainen_talo_laatukasikirja.pdf.

Suomen Mielenterveysseura 2011: Hyvinvoiva oppilaitos. Mielen hyvinvoinnin opetus- ja koulutusaineisto toisen asteen oppilaitoksille. Mielen hyvinvointi -projekti. http://www.mielenterveysseura.fi/sites/default/files/materials_files/hyvinvoiva_oppilaitos.pdf.

Suomen Psykologinen Instituutti 2015: Myönteistäjät – korttisarja positiiviseen uudelleenmäärittelyyn. Haettu 30.1.2015. http://www.ihmisyys.com/.

Taloudellinen tiedotustoimisto TAT: Kun koulu loppuu -tutkimus 2014. Haettu 15.12.2014. http://www.tat.fi/materiaalipankki/kun-koulu-loppuu-tutkimus-2014/.

Taloudellinen tiedotustoimisto TAT: Kun koulu loppuu -tutkimus 2013: Kesätyöekstra. Haettu 15.12.2014. http://www.tat.fi/materiaalipankki/kun-koulu-loppuu-tutkimus-2013-kesatyoekstra/.

Taloudellinen tiedotustoimisto TAT: Nuoret ja työelämä -tutkimus 2012. Haettu 15.12.2014. http://www.tat.fi/materiaalipankki/nuoret-ja-tyoelama-tutkimus-2012/.

Taloudellinen tiedotustoimisto TAT: Nuorisofoorumi 2013: Asenteella töihin! – Mutta miten? TAT:n julkaisuja. Haettu 28.9.2015.http://www.tat.fi/wordpress/wp-content/uploads/2014/06/Nuorisofoorumi2013.pdf ( .

Taloudellinen tiedotustoimisto TAT: Valmistu töihin! -tutkimus 2012. Haettu 15.12.2014. http://www.tat.fi/materiaalipankki/valmistu-toihin-tutkimus-2012/.

Työterveyslaitos – Nykänen, Mikko – Klemola, Soili – Koivisto, Petri – Koski, Merja – Larvi, Tommy – Silvonen, Jussi – Vuori, Jukka 2012: Koulutuksesta työhön. Ohjaajan käsikirja. Työterveyslaitos, Helsinki.

Työterveyslaitos – Nykänen, Mikko – Klemola, Soili – Koivisto, Petri – Koski, Merja – Larvi, Tommy – Silvonen, Jussi – Vuori, Jukka 2012: Koulutuksesta työhön. Työkirja. Työterveyslaitos, Helsinki.

 

MUITA LINKKEJÄ

 

Kuntoutussäätiö: Palautekysely ryhmään osallistuneille. Haettu 15.12.2014. http://www.kuntoutussaatio.fi/files/1626/Palautekysely_ryhma.pdf.

Koulutustakuu.fi: Taloudenhallinta. Talousarvio: Tulot ja menot -seurantalomake. Haettu 24.2.2015. http://www.koulutustakuu.fi/wp-content/uploads/2013/04/homma_hanskaan_liite16_tulot_ja_menot2.pdf.

Koulutustakuu.fi: Kirjanpito. Haettu 24.2.2015. http://www.koulutustakuu.fi/wp-content/uploads/2013/04/homma_hanskaan_liite17_kirjanpito2.pdf.

Leino, Mia – Tuulasvirta, Satu: Aarrekartta työvälineenä. Haettu 18.12.2014. http://elearn.ncp.fi/materiaali/kukkasniemis/pofoon/Aarrekartta_tiivistys_080410.pdf.

www.mustatulevaisuus.fi sivustolla kerrotaan harmaan talouden vaikutuksista yksilöön ja menetyksistä, joita koituu koko yhteiskunnalle.

Männikkö, Lotta - Pohjatalo, Antero 2008–2009: BOKSI. OK-opintokeskus, AKTIVA-hanke. Haettu 11.12.2014. http://www.jarjestokouluttaja.ok-opintokeskus.fi.

Nuorten Akatemia – Taloudellinen tiedotustoimisto TAT 2013: Unelmien työpaikka. Haettu 24.2.2015.

http://nuortenakatemia.studio.crasman.fi/file/dl/i/Fv1weA/EiAwP8JryzEY4r54WdL-Zg/Unelmientypaikka_diat.pdf.

Nuorten Akatemia – Taloudellinen tiedotustoimisto TAT: Unelmien työ (90 min). Haettu 24.2.2015.

http://tat.fi/tuotanto-opetin/wp-content/uploads/Nuorten-Akatemia_Unelmien-ty%C3%B6_tuntisuunnitelma.pdf.

Nuorten Akatemia – Eläketurvakeskus: Oppituntisuunnitelma yläkoulujen opinto-ohjaajille. Haettu 24.2.2015. http://nuortenakatemia.studio.crasman.fi/file/dl/i/wvwnBA/3gWlACSsYH8IfKQh2N3L0A/tuntisuunnitelma.pdf.

Nuorten Akatemia – Eläketurvakeskus: Valmiina töihin. Haettu 24.2.2015. http://nuortenakatemia.studio.crasman.fi/file/dl/i/-Y_pCg/xdCpVR--4TC8NRrSim6JfA/diasarja.pdf

Opetushallitus: Hyvät käytännöt. Ammattikoulutus. Haettu 15.12.2014. https://hyvatkaytannot.oph.fi/kohderyhma/6/.

Perho, Anna 4.12.2013: Työn säännöt -työelämää ja työllistymistä parantavia tekoja nuorten näkökulmasta. YLE Uutiset Blogi. Haettu 23.1.2015. http://yle.fi/uutiset/anna_perho_tyon_saannot/6967536.

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus: Ajankäyttöympyrä. Haettu 15.12.2014. http://www.sosiaalikollega.fi/poske/toiminta/Konsultaatio/ita_ja_pohjois_lappi/AJANKAYTTOYMPYRA.doc/view.

Suomen Mielenterveysseura: Mielenterveyden käsi. Haettu 7.1.2015. http://www.mielenterveysseura.fi/fi/julisteet/mielenterveyden-k%C3%A4si.

Suomen Mielenterveysseura: Mielenterveystaitoja oppilaitoksiin. Haettu 28.9.2015http://www.mielenterveysseura.fi/fi/kehitt%C3%A4mistoiminta/lapset-ja-nuoret/mielenterveystaitoja-oppilaitoksiin ..

Suomen Mielenterveysseura: Mitä kuuluu nuorten hyvinvointiin? Haettu 7.1.2015. http://www.mielenterveysseura.fi/fi/nuoret/mit%C3%A4-kuuluu-nuorten-hyvinvointiin.

Suomen Mielenterveysseura: Nuorisotyö. Haettu 28.9.2015. http://www.mielenterveysseura.fi/fi/kehitt%C3%A4mistoiminta/lapset-ja-nuoret/nuorisoty%C3%B6.

Suomen Mielenterveysseura 2013: Yhdessäolon tilkkutäkki. Haettu 7.1.2015. http://www.mielenterveysseura.fi/fi/julisteet/yhdess%C3%A4olon-tilkkut%C3%A4kki.

Suomen Mielenterveysseura 2014: Turvaverkko. Haettu 7.1.2015. http://www.mielenterveysseura.fi/fi/julisteet/turvaverkko.

Suomen Mielenterveysseura 2014: Valintojen viidakko. Haettu 7.1.2015. http://www.mielenterveysseura.fi/fi/julisteet/valintojen-viidakko.

Suomen Mielenterveysseura 2015: Voimavarojen talo. Haettu 28.9.2015.http://www.mielenterveysseura.fi/fi/pelit-ja-teht%C3%A4v%C3%A4t/voimavarojen-talo 

TE-palvelut. Aloittavan yrittäjän palvelut http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/yrittajalle/aloittavan_yrittajan_palvelut/index.html 15.10.2015

TE-palvelut. Aloittavan yrittäjän palvelut, kouluttautuminen http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/yrittajalle/aloittavan_yrittajan_palvelut/yrittajaksi_kouluttautuminen/index.html  haettu 15.10.2015

TE-palvelut. Aloittavan yrittäjän palvelut, starttiraha. http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/yrittajalle/aloittavan_yrittajan_palvelut/starttiraha/index.html  haettu 15.10.2015

Ten Viesti Oy, Modicum Tencare: Miellejärjestelmien perustesti. Haettu 15.12.2014. http://www.tenviesti.fi/test1.htm.

Ten Viesti Oy, Modicum Tencare 2010: Oppimistyylien arviointitesti. Haettu 15.12.2014. http://www.tenviesti.fi/test2.htm.

Työpiste – Tiedon ja arjen kohtaamispaikka. Haettu 15.12.2014. http://tyopiste.ttl.fi/Sivut/etusivu.aspx.

Vantaan kaupunki: Elämänhallinta. Haettu 15.12.2014. www.vantaa.fi/fi/sosiaali-_ja_terveyspalvelut/paihdepalvelut/ehkaisevan_paihdetyon_yksikko/ehkaiseva_paihdetyo_kouluissa/elamanhallinta#.

Viivi.fi: Havaintokanavatesti. Haettu 15.12.2014. http://www.viivi.fi/havaintokanavatesti/havaintokanavatesti.html.

YES-keskus on yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijaverkosto. www.yes-keskus.fi

Yritys-Suomi on verkkoportaali,jossa tietoa, palveluita ja työkaluja yrityksille ja yrityksen perustajalla. www.yrityssuomi.fi

LIITTEET

 

VIDEOT

OMA OSAAMINEN

 

Uusi koulutusala, Tuula-Maria. Duuni Mentori. Haettu 15.12.2014
Lääkärinä työskennellyt Tuula-Maria opiskeli uuden ammatin ja suunnittelee yrittäjyyttä. https://www.youtube.com/watch?v=rUj8579T9dw.

Koulutuksesta työhön: 2. Taitojen ja vahvuuksien esittely.TTLratkaisupankki 2012. Haettu 15.12.2014.
Onnistuuko työnhakija omien taitojen esittelyssä videolla. http://www.youtube.com/watch?v=9hBIdzwB3xo.

Koulutuksesta työhön: 3.1 Työnantajan epäilyjen voittaminen.TTLratkaisupankki 2012.  Haettu 15.12.2014.
Työnhakijalla ei ole työkokemusta. Onko vastaus työnantajan kysymykseen onnistunut? http://www.youtube.com/watch?v=Hm5KnIF_F1k.

Koulutuksesta työhön: 3.2. Työnantajan epäilyjen voittaminen.TTLratkaisupankki. Haettu 15.12.2014.
Työntekijän työkokemuksestaan kertominen työhaastattelussa. http://www.youtube.com/watch?v=HtrEQUr_MGw.

 

TYÖNHAKU

 

Duuni Mentorin youtube-kanava. Haettu 24.2.2015.
Duunimentorin youtube-kanavalta löytyy työnhausta, työhaastattelusta, työn tekemisesä ja yrittäjyydestä kertovia videoita.  https://www.youtube.com/channel/UCUrbLZBeALAr6hm-79YFz_A

Työnhaun vinkkivideo.Duuni Mentori. Haettu 15.12.2014.
Videolle on listattu erilaisia vinkkejä ja ideoita työnhakuun ja työhaastatteluun. Vinkkejä antavat työntekijät ja työnantajat. http://www.youtube.com/watch?v=tOwlYE4kwC0.

JobiJobiPalvelu. Haettu 7.1.2015.JobiJobiPalvelun youtube-kanava. Videoilla on vinkkejä ja ideoita työnhakuun. https://www.youtube.com/channel/UCXgkkfZFgmTkAZalV1jKS2w.

JobiJobiPalvelu: Tee itsellesi työhakemus videona. Haettu 7.1.2015.
Useita vinkkejä työnhakijalle kuinka tehdä video, joka täydentää työhakemusta ja auttaa erottautumaan muista työnhakijoista. http://www.youtube.com/watch?v=LZfRlrV4lHk

Youtube Työhakemus - SoMe Työhakemus (esimerkki). Myllys, Tommi 2014. Haettu 7.1.2015. 
Tiivis kuvaus, miten tehdä näkyväksi oma ammatillinen osaaminen sosiaalisen median kanavia hyödyntäen. http://www.youtube.com/watch?v=N3X71Hbizl8

SeureKanava. Haettu 14.1.2015.
Seuren youtube-kanava. Kanavalla useita vinkkejä työhaastatteluun, keikkalaisten tarinoita ja työkohteiden esittelyjä. Seure on pääkaupunkiseudun kaupunkien henkilöstöpalveluyhtiö. http://www.youtube.com/channel/UCeiKMGL7WyfF5XGk-QLgHNA

Takuulla tekemistä! Nuorisotakuulla. Haettu 15.1.2015.
Takuulla tekemistä! –Youtube-kanava. Videoita oppisopimuksesta, cv-netistä ja yrittäjyydestä. https://www.youtube.com/user/TakuullaTekemista?feature=hovercard

TEMvideot: Haettu 7.1.2015.
Työ- ja elinkeinoministeriön toimintaan liittyviä videoita youtubessa. https://www.youtube.com/channel/UCI0bKbbqoRjKW36zC33lyHg

Aloita työnhaku helposti verkossa.TEMvideot.  Haettu 15.1.2015.
Videolla ohjeita kuinka työn hakemisen voi aloittaa verkossa Oma asiointi-palvelussa milloin vain. http://www.youtube.com/watch?v=uEDcZJ_MSc0

Työnhakijana TE-toimistossa.TEMvideot. Haettu 15.1.2015.
Ohjeita työn hakemisen aloittamiseen verkossa. http://www.youtube.com/watch?v=TO8LblCHdPg

Työnhaku.TEMvideot. Haettu 15.1.2015.
Vinkkejä työn hakemiseen ja työn löytämiseen. Esimerkkeinä vinkeistä muiden muassa CV-netti, sähköinen työhakulomake, työvalmennus ja monien työpaikkojen samanaikainen hakeminen. http://www.youtube.com/watch?v=BrYeXV2L4q4

Työttömyys. TEMvideot. Haettu 15.1.2015.
Vinkkejä mitä tehdä työllistyäksesi, jos olet joutunut työttömäksi tai opintosi ovat juuri päättyneet eikä sinulla ole työpaikkaa. Videolla on myös verkko-osoitteita, joista saat lisätietoa ja opastusta. http://www.youtube.com/watch?v=B80cC_fUInQ

Oma asiointi -verkkopalvelu te-palvelut.fi:ssä. Haettu 15.1.2015.TEMvideot.  http://www.youtube.com/watch?v=tH6ehFCUXEc.

Takuulla tekemistä! Nuorisotakuulla: Verkkoneuvontaa ja Sanssi-mahdollisuuksia TE-toimistossa. Haettu 15.1.2015.
Pirkanmaalla TE-toimistossa neuvotaan ja opastetaan työvoimapalvelujen nettisivujen käyttöön. Videolla on tietoa myös Sanssi-kortista ja sen käyttömahdollisuuksista. http://www.youtube.com/watch?v=55j7qP-oxlk

TTLratkaisupankki. Haettu 15.12.2014.
Työterveyslaitoksen youtube-kanava. http://www.youtube.com/user/TTLratkaisupankki.

Koulutuksesta työhön: 4.1 Yhteyksien käyttäminen työpaikkavihjeiden etsimisessä.TTLratkaisupankki 2012.  Haettu 15.12.2014.
Onko työnhakija valmistautunut oikein soittoonsa tuttavalleen? http://www.youtube.com/watch?v=Rw1KD0pWbgs.

Koulutuksesta työhön: 5.1 Työhaastatteluun pyrkiminen soittamalla.TTLratkaisupankki 2012. Haettu 15.12.2014.
Työnhakija on lähettänyt hakemuksen ja soittaa työnantajalle. Miten keskustelu sujuu? http://www.youtube.com/watch?v=VB6cYBhT8fo.

Koulutuksesta työhön: 5.2 Työhaastatteluun pyrkiminen soittamalla.TTLratkaisupankki 2012. Haettu 15.12.2014.http://www.youtube.com/watch?v=b-PDTtJnIT8.

Työhakemus Shake 'N' Go. Haettu 7.1.2015.
Työhakemus videolla. Mitä taitoja videontekijällä on?  https://www.youtube.com/watch?v=J31pP2iESuQ

Vastuullinen kesäduuni 2015: #Lovemilla-elokuvasta tuttu Milka Suonpää auttaa kesätyönhaussa. Haettu 31.3.2015.
Tiivis tietopaketti muutamassa videossa miten aloittaa työnhaku, miten kirjoittaa työhakemus ja mitä laittaa ansioluetteloon, miten valmistautua työhaastatteluun ja työn aloittamiseen. http://www.kesaduuni.org/lovemilla-elokuvasta-tuttu-milka-suonpaa-auttaa-kesatyonhaussa.

 

 

TYÖNHAKUASIAKIRJAT

 

Millainen on hyvä työhakemus? STTK 2009. Tervetuloa työelämään: - tyoelamaan.fi. Haettu 12.12.2014.
Tiivis paketti asioista, joita on hyvä ottaa huomioon, kun teet työhakemuksen ja ansioluettelon. http://www.youtube.com/watch?v=AKsk0VLFjC8

Vastuullinen kesäduuni 2015: #Lovemilla-elokuvasta tuttu Milka Suonpää auttaa kesätyönhaussa. Haettu 31.3.2015.
Tiivis tietopaketti muutamassa videossa miten aloittaa työnhaku, miten kirjoittaa työhakemus ja mitä laittaa ansioluetteloon, miten valmistautua työhaastatteluun ja työn aloittamiseen. http://www.kesaduuni.org/lovemilla-elokuvasta-tuttu-milka-suonpaa-auttaa-kesatyonhaussa.

 

TYÖHAASTATTELU

 

Sami ja Matti keskustelevat työhaastattelustaDuuni Mentori. Haettu 15.12.2014. 
Sami ja Matti keskustelevat työn hakemisesta, hyvästä ensivaikutelmasta ja työhaastattelusta. Työhaastatteluun tullessa kannattaa muistaa perusasiat; siisti pukeutuminen ja kohteliaat käytöstavat. http://www.youtube.com/watch?v=sm4Pg_hKCM8

Kuparikaapeli: Työhaastattelu huono.mp4. Haettu 7.1.2015.
Video työhaastattelusta, jossa moni asia menee pieleen alkaen ensivaikutelmasta. http://www.youtube.com/watch?v=6fD4xPDE67s

Kuparikaapeli: Työhaastattelu hyvä.mp4. Haettu 7.1.2015.
Video työhaastattelusta. Työnhakija on valmistautunut haastatteluun. http://www.youtube.com/watch?v=TwgpPMEskw8&feature=plcp

Työhaastattelu. Lapin ammattiopisto 2.5.2011: Uratakomo – Uratakomo-hanke. Haettu 14.1.2015.
Video erilaisista työhaastateltavista ja työhaastattelun kulusta. http://www.youtube.com/watch?v=apYuFLE7djU&feature=related

Nuori, onnistu työhaastattelussa! Haettu 14.1.2015.
Kaksi käytännönläheistä esimerkkiä työhaastattelusta. Lisäksi vinkkilista työhaastatteluun valmistautumisesta.. http://www.youtube.com/watch?v=s1VBjwz5PN8.

Suomen Ekonomit 2013: Valmistaudu työhaastatteluun. Haettu 14.1.2015.
Tietopaketti asioista, joista työnantaja on kiinnostunut työhaastattelussa. Vinkkejä miten itse voi valmistautua ja mitä kannattaa ottaa etukäteen selville. http://www.youtube.com/watch?v=zOdP1h6AnQs.

Koulutuksesta työhön: 1.1 Haastatteluun valmistautuminen. TTLratkaisupankki 2012. Haettu 15.12.2014.
Video työpaikkahaastattelusta ja sen etenemisestä. http://www.youtube.com/watch?v=0ds-9qLn0gc.

Koulutuksesta työhön: 1.2 Haastatteluun valmistautuminen.TTLratkaisupankki2012.  Haettu 15.12.2014.
Video työpaikkahaastattelun etenemisestä, kun haastatteluun on valmistauduttu. http://www.youtube.com/watch?v=YZa-_jCqITA.

Koulutuksesta työhön: 6.1 Haastattelussa tehtävät kysymykset ja havainnot.TTLratkaisupankki 2012. Haettu 15.12.2014.
Vinkkejä mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota ulkoisen olemuksen osalta. http://www.youtube.com/watch?v=BOHFgnl_eC4.

Koulutuksesta työhön: 6.2 Haastattelussa tehtävät kysymykset ja havainnot.TTLratkaisupankki 2012. Haettu 15.12.2014.  http://www.youtube.com/watch?v=104aQ4beOSk.

Koulutuksesta työhön: 7. Haastattelun lopettaminen.TTLratkaisupankki 2012. Haettu 15.12.2014.
Miten tuoda esiin työhaastattelun lopussa vielä uudelleen omat vahvuudet. http://www.youtube.com/watch?v=Ko6y76-IaRg.

 

TYÖELÄMÄN SOPIMUKSET JA SÄÄNNÖT

 

Nuoret ja verokortti -video.Käyttäjän Verohallinto2009 kanava. Haettu 20.1.2015.
Verottajan tietoiskuvideo verokortista. Video opastaa mihin verokorttia käytetään ja mistä verokortin voi hankkia. https://www.youtube.com/watch?v=3nb-4DUfaoM.

Työelämään tulevan muistilista -video.Toimihenkilökeskusjärjestö STTK: Tervetuloa työelämään!  Haettu 20.1.2015.
Video asioista, jotka pitää hoitaa ennen ensimmäistä työpäivää uudessa työpaikassa; työsopimus, verkortti ja paljon muuta  .https://www.youtube.com/watch?v=PeAPXlNx6j4.

 

TYÖPAIKALLA TOIMIMINEN

 

Tosielämän tarinoita työllistymisestä - työnantaja Erjan tarinaAmmattiopisto Luovi – Toiveesta totta – projekti 1. Haettu 11.12.2014.
Kumpuodin kauppias Erja kertoo kokemuksiaan työntekijän palkkaamisesta. Työllistämiseen vaikuttavat niin työntekijän osaaminen kuin työnantajan tarve saada lisäkäsiä työtehtävien tekemiseen. . http://www.youtube.com/watch?v=slsw3Oai6vc.

Tosielämän tarinoita työllistymisestä - työntekijä Inkan tarinaAmmattiopisto Luovi – Toiveesta totta – projekti 2. Haettu 11.12.2014. 
Inka kertoo työpaikkahaastattelusta ja työpaikan saamisesta Erjan Kumpuodista. Inkan työpäivään kuuluu muun muassa  imurointia ja tuotteiden hyllyttämistä. http://www.youtube.com/watch?v=gxHPbXOt_oY.

Tosielämän tarinoita työllistymisestä - työntekijä Sinikan tarina.Ammattiopisto Luovi – Toiveesta totta – projekti 4. Haettu 11.12.2014.
Sinikka kertoo itsenäistymisestään ja työskentelystään päiväkodissa. Päivän aikana on monenlaista erilaista tehtävää; muun muassa siivoamista, välipalan tekoa lapsille ja pukemisessa auttamista. http://www.youtube.com/watch?v=o06gnOVITKY.

Antero, yrittäjäDuuni Mentori Haettu 15.12.2014.
Antero on kahdeksan vuotta pyörittänyt omaa it-alan yritystään ja kertoo videolla omasta tiestään yrittäjäksi. https://www.youtube.com/watch?v=K6P872FHUck.

Kesätyöpaikoista kertoo Merete.Duuni Mentori. Haettu 15.12.2014.
Espoolainen Merete kertoo erilaisista kesätyöpaikoistaan ja siitä, mistä työpaikkoja on etsinyt. https://www.youtube.com/watch?v=UCK0RzZ704I.

Markus, toimittava assistentti. Duuni Mentori. Haettu 15.12.2014. 
Markus kertoo haaveestaan urheilutoimittajan urasta. Tiedottamisesta Markus saa kokemusta työstään Näkövammaisten Keskusliitossa. https://www.youtube.com/watch?v=w5yyzdZEkhQ.

Töissä järjestössä, Jenni. Duuni Mentori.  Haettu 15.12.2014.
Nuorisotyönsuunnittelija Jenni kertoo työstään Invalidiliitossa ja siitä, miten hän haki työtä. Jenni kannustaa nuoria työnhakijoita aktiiviseen työnhakuun. https://www.youtube.com/watch?v=OdP5xT91nGs.

Toiveista tekoihin. Kiipulamedia.  Haettu 24.2.2015.
Toiveista tekoihin –hankkeen youtube-kanava. Kanavan videoilla työnantajan ja työntekijän tarinoita työhön perehtydyttämisestä, työtehtävistä ja kokemuksista. http://www.youtube.com/playlist?list=PLJW2Oqgzv4zsJjYpU4CaNFUFMP1DJ7-6Q.

Sanssi-kortilla juhlatunnelmaan Decora Housessa. Takuulla tekemistä! Nuorisotakuulla. Haettu 15.1.2015.
Esimerkkivideo nuoren työllistymisestä Sanssi-kortin avulla. https://www.youtube.com/watch?v=LIMrfQl6-KY.

Nuorisotakuu - Sanssi-kortti. TEMvideot. Haettu 15.1.2015.
Ravintolayrittäjä Raimo Pekkonen kertoo kokemuksistaan nuorten työllistämisestä ja sanssi-kortista. http://www.youtube.com/watch?v=TM2AUtvQpTo.

Sanssi-kortti. TEMvideot. Haettu 15.1.2015. http://www.youtube.com/watch?v=09zFlKCIq6o.

Vamlas-säätiö 2014: Kesäduuni. Haettu 15.12.2014.
Kokemuksia erilaisista kesätöistä.  http://www.youtube.com/watch?v=VDV1i25RnZs.

 

MENETELMÄT