Materiaalipankki

Materiaalipankista löydät erilaisia työelämävalmiuksia ja työnhakutaitoja kehittäviä harjoituksia. Harjoitukset on luokiteltu teemoittain ja jokaisesta harjoituksesta on kirjoitettu lyhyt kuvaus. Menetelmät –osiosta löydät pikalistauksen menetelmien nimistä.

 

OMA OSAAMINEN JA VAHVUUDET

Omat tavoitteet kurssille 15–30 min

Kurssilainen asettaa itselleen tavoitteita kurssin ajalle työnhakuun, opiskeluun ja muihin tulevaisuuden suunnitelmiin liittyen.

Liitteet

Toiveet ja tarpeet -kysely – kurssin sisältöä koskien 15–20 min

Kurssilaiset äänestävät siitä, mitä asioita olisi heidän mielestään tärkeintä käsitellä kurssilla.

Liitteet

Työkokemukseni 5-10 min (kotitehtävän ohjeistus) + 15–20 min (kotitehtävän purku)

Kurssilainen listaa oman työkokemuksensa sekä harrastus- ja vapaaehtoistoiminnasta saamansa kokemukset työnhakua varten.

Liitteet

Ominaisuusmarkkinat 20–30 min

Kurssilaiset sekä tutustuvat toisiinsa että opettelevat kertomaan itsestään ominaisuussanojen avulla. Tätä taitoa ja ominaisuussanoja voi hyödyntää työnhakuasiakirjojen kirjoittamisessa ja työhaastattelussa.

Liitteet

Omat vahvuudet 10–20 min

Kurssilainen oppii kuvaamaan omia vahvuuksiaan käytännön tilanteiden kautta ja perustelemaan ajatuksiaan omista taidoistaan ja ominaisuuksistaan.

Liitteet

Minulle sopiva työ 10–20 min

Kurssilainen huomaa miten erilaiset työtehtävät voivat poiketa toisistaan esim. työskentelyaikojen, melutason ja kiireisyyden mukaan. Kurssilainen pohtii itseään työntekijänä, sekä omia ominaisuuksiaan ja niiden vaikutusta työssä jaksamiseen ja onnistumiseen. Kurssilainen saa vinkkejä siitä, minkä tyyppiset työtehtävät itselle sopivat parhaiten.

Liitteet

Työssä vaadittavat ominaisuudet 15–20 min

Kurssilainen pohtii mitä ominaisuuksia, taitoja, luonteenpiirteitä ja osaamista työntekijällä olisi hyvä olla erilaisissa työtehtävissä. Samalla kurssilainen peilaa omia ominaisuuksiaan suhteessa eri työtehtäviin ja saa käsityksen siitä, että samallakin ammattialalla voi olla hyvin erilaisia työtehtäviä.

Liitteet

Tulevaisuuden mahdollisuudet: koulutus, työelämä ja muut vaihtoehdot 10–30 min

Kurssilainen saa tietoa erilaisista työllistymis- ja koulutusvaihtoehdoista sekä alkaa suunnitella omaa jatkopolkuaan.

Liitteet

Oma tulevaisuuden suunnitelma 30–120 min

Kurssilainen laatii itselleen visuaalisen tulevaisuuden suunnitelman, jossa on konkreettisia ajatuksia siitä, miten hän aikoo suunnitelmansa toteuttaa ja millaisia vaihtoehtoisia suunnitelmia hänellä on.

Liitteet

Arvokortit 15-30 min

Kurssilaiset pohtivat mitkä asiat ovat heille työelämässä kaikkein tärkeimpiä. Onko tärkeämpää saada hyvää palkkaa kuin omata mukavat työkaverit?

Liitteet

Haasteet ja rajoitukset vahvuuksiksi 20-40 min

Kurssilainen oppii sanoittamaan omia mahdollisia työelämään ja työntekoon liittyviä rajoitteitaan, kertomaan niistä rakentavasti ja näkemään mitä positiivista tuotavaa hänellä on työhön ja työpaikalle.

Liitteet

 

TYÖNHAKU

Työnhaku sähköpostilla 10–20 min (kotitehtävän ohjeistus) tai 30–40 min kurssilla

Opitaan lähettämään työhakemus ja CV työnantajalle sähköpostin liitetiedostoina sekä kirjoittamaan saatesanat sähköpostin viestikenttään. Luodaan tarvittaessa sähköpostiosoite. Haetaan töitä.

Liitteet

Omien työnhakutaitojen arviointi 10–15 min

Kurssilainen arvioi omaa osaamistaan ja tietämystään työnhakuun liittyvissä asioissa. Kouluttaja saa tietoa siitä millaisiin asioihin erityisesti tarvitaan vielä ohjausta.

Liitteet

Työkokemukseni 5-10 min (kotitehtävän ohjeistus) + 15–20 min (kotitehtävän purku)

Kurssilainen listaa oman työkokemuksensa sekä harrastus- ja vapaaehtoistoiminnasta saamansa kokemukset työnhakua varten.

Liitteet

Työnhaun verkostokartta 5–10 min (kotitehtävän ohjeistus) + 20–30 min (kotitehtävän purku ja jatkotehtävä) tai 20–45 min kurssikerralla toteutettuna          

Kurssilainen pohtii löytyykö omasta tuttavapiiristä ihmisiä, joiden kautta voisi löytyä työpaikka, saada vihjeitä tai muuta apua työnhakuun, ja miten näitä luonnollisia kontakteja voisi hyödyntää.

Liitteet

Tutustutaan yleisimpiin työnhakusivustoihin ja työn hakemiseen 10–20 min 

Kurssilainen perehtyy siihen, miten työnhaku käytännössä tapahtuu, mitä ovat työnhaussa tarvittavat asiakirjat ja mistä työpaikkoja voisi etsiä.

Liitteet

Etsitään työpaikkailmoituksia 5 min (kotitehtävän ohjeistus) tai 20–30 min kurssikerralla

Kurssilainen oppii käytännössä etsimään avoimia työpaikkoja internetsivustojen kautta.

Liitteet

Työpaikkailmoitusten tutkiminen 20–30 min

Kurssilainen oppii lukemaan ja tulkitsemaan työpaikkailmoituksia sekä peilaamaan omia taitojaan ja toiveitaan suhteessa erilaisiin ilmoituksiin. Kurssilainen oivaltaa, että työhaastattelussa kannattaa ottaa esiin työpaikkailmoituksessa mainittuja asioita.

Liitteet

Työnhaun vaiheisiin tutustuminen 15–30 min 

Kurssilainen saa tietoa siitä miten työnhakuprosessi etenee, ja mitä missäkin vaiheessa tulee huomioida. Eri vaiheiden kautta on mahdollisuus käydä perusteellisesti läpi useita työnhakuun ja työssä aloittamiseen liittyviä asioita, kuten työhaastattelukutsuun vastaamista, työsopimuksen merkitystä ja verokortin toimittamista.

Liitteet

Työhaastattelukokemuksia ja -kysymyksiä 15–30 min      

Kurssilainen saa tietoa siitä millaisiin kysymyksiin työhaastatteluun mennessä on hyvä varautua vastaamaan.

Liitteet

Työssä vaadittavat ominaisuudet 15–20 min

Kurssilainen pohtii mitä ominaisuuksia, taitoja, luonteenpiirteitä ja osaamista työntekijällä olisi hyvä olla erilaisissa työtehtävissä. Samalla kurssilainen peilaa omia ominaisuuksiaan suhteessa eri työtehtäviin ja saa käsityksen siitä, että samallakin ammattialalla voi olla hyvin erilaisia työtehtäviä.

Liitteet

Minulle sopiva työ 10–20 min

Kurssilainen huomaa miten erilaiset työtehtävät voivat poiketa toisistaan esim. työskentelyaikojen, melutason ja kiireisyyden mukaan. Kurssilainen pohtii itseään työntekijänä, sekä omia ominaisuuksiaan ja niiden vaikutusta työssä jaksamiseen ja onnistumiseen. Kurssilainen saa vinkkejä siitä, minkä tyyppiset työtehtävät itselle sopivat parhaiten.

Liitteet

Sosiaalisen median käyttäminen työnhaussa 15–30 min                           

Kurssilainen tutustuu sosiaalisen median käyttöön työnhaussa ja erilaisiin tapoihin tehdä työhakemus.

Liitteet

Oma tulevaisuuden suunnitelma 30–120 min

Kurssilainen laatii itselleen visuaalisen tulevaisuuden suunnitelman, jossa on konkreettisia ajatuksia siitä, miten hän aikoo suunnitelmansa toteuttaa ja millaisia vaihtoehtoisia suunnitelmia hänellä on.

Liitteet

Tulevaisuuden mahdollisuudet: koulutus, työelämä ja muut vaihtoehdot 10–30 min

Kurssilainen saa tietoa erilaisista työllistymis- ja koulutusvaihtoehdoista sekä alkaa suunnitella omaa jatkopolkuaan.

Liitteet

TE-palvelut ja työnhakijaksi ilmoittautuminen 40–60 min                                                    

Tutustutaan TE-palveluiden vastavalmistuneille suunnattuihin palveluihin ja sähköiseen palvelujärjestelmään te-palvelut.fi -sivustolla. Kurssilaiset täyttävät omat tietonsa järjestelmään ja ilmoittautuvat työnhakijoiksi.

Liitteet

Tukea eri elämäntilanteisiin valmistumisen jälkeen 20–30 min 

Saadaan tietoa siitä mistä ja kuinka voi saada apua ja tukea eri elämäntilanteissa sekä opitaan käyttämään oman kotikunnan nuoriso-, sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalveluita.

Liitteet

Kokeneen työhaastattelijan tapaaminen 15–30 min

Kurssilainen pääsee kuulemaan paljon työhaastatteluissa haastattelijana toimineen henkilön näkemyksiä ja vinkkejä työhaastattelussa onnistumiseen.

Liitteet

Puhelinkäyttäytymisen harjoittelu 20-30 min

Kurssilaiset pohtivat mitä kuuluu kohteliaaseen ja asialliseen puhelinkäyttäytymiseen, ja harjoittelevat tilanteita käytännössä.

Liitteet

Haasteet ja rajoitukset vahvuuksiksi 20-40 min

Kurssilainen oppii sanoittamaan omia mahdollisia työelämään ja työntekoon liittyviä rajoitteitaan, kertomaan niistä rakentavasti ja näkemään mitä positiivista tuotavaa hänellä on työhön ja työpaikalle.

Liitteet

Vaihtoehtona yrittäjyys    45 min

Kouluttaja esittelee lyhyesti millaisia yrittäjyysvaihtoehtoja omalla koulutusalalla on sekä millaisia väyliä pitkin voi edetä. Mistä kysyä neuvoa mikäli yrittäjyys on alkanut tuntua hyvältä vaihtoehdolta. Mitä osaamista olisi hankittava lisää? Mistä koulutusta yrittäjyyteen voisi saada?

Liitteet

Sosiaalisen median käyttäminen työnhaussa: Twitter 45 min

Twitter on ”mikroblogi” sosiaalisessa mediassa. Twitter-tilin avulla voi seurata erilaisia tiedon tuottajia, myös työnantajia ja rekrytointiyrityksiä, mutta myös tuoda esiin omaa osaamistaan ja ammattitaitoa.

Liitteet

Sosiaalisen median käyttäminen työnhaussa: Linkedin 45 min

Linkedin on internetissä oleva cv-pankki, jota käyttävät monet ammattilaiset, myös työnantajat ilmoittaessaan uusista työpaikoista ja etsiessään uusia työntekijöitä.

Liitteet

Puhelinkäyttäytymisen harjoittelu 20-30 min

Kurssilaiset pohtivat mitä kuuluu kohteliaaseen ja asialliseen puhelinkäyttäytymiseen, ja harjoittelevat tilanteita käytännössä.

Liitteet

Millainen on hyvä työpaikka? 35 min

Pohditaan hyvän työpaikan ominaisuuksia. Mistä asioista muodostuu hyvä työpaikka?

Liitteet

Millainen on hyvä työntekijä? 25 min

Osallistujat kerääntyvät pienryhmissä pöydän ympärille pohtimaan hyvän työntekijän ominaisuuksia ominaisuuskorttien avulla. Ajatukset kirjataan fläppipaperille tai kartongille.

Liitteet

Työnhaku: Minustako yrittäjä? – erilaisia yritysmuotoja 45 min

Kouluttaja esittelee lyhyesti millaisia yritysmuotoja on sekä millaisia väyliä pitkin voi edetä/mistä kysyä neuvoa mikäli yrittäjyys on alkanut tuntua hyvältä vaihtoehdolta. Mitä erilaisten yritysmuotojen osalta on otettava huomioon? 

Liitteet

 

TYÖNHAKUASIAKIRJAT

Työhakemus ja ansioluettelo 25–45 min

Tutustutaan työhakemusmalliin ja ansioluettelomalliin. Kerrotaan millainen on hyvä työhakemus ja ansioluettelo.

Liitteet

Työhakemusten vertailu 15–30 min

Kurssilainen tutustuu erilaisiin työhakemuksiin ja omaksuu vertailemalla sen, mitä merkitystä on sillä, että työhakemus on hyvin tehty. Kurssilainen huomaa kuinka erilaisia työhakemukset voivat olla, ja millainen merkitys työhakemuksella voi olla siihen pääseekö työhaastatteluun saakka. Kurssilainen oivaltaa myös, että työhakemuksessa kannattaa kertoa itsestään rehellisesti, jolloin myös työhaastattelutilanteessa on helppo vastata hakemuksen perusteella esitettäviin kysymyksiin.

Liitteet

Työnhakuasiakirjojen kirjoittaminen 5–15 min (kotitehtävän ohjeistus) + 20 min (kotitehtävän viimeistely ja purku)

Kurssilainen kirjoittaa itselleen CV:n ja työhakemuksen joko itsenäisesti tai tuetusti.

Liitteet

Työkokemukseni 5-10 min (kotitehtävän ohjeistus) + 15–20 min (kotitehtävän purku)

Kurssilainen listaa oman työkokemuksensa sekä harrastus- ja vapaaehtoistoiminnasta saamansa kokemukset työnhakua varten.

Liitteet

Sosiaalisen median käyttäminen työnhaussa 15–30 min                           

Kurssilainen tutustuu sosiaalisen median käyttöön työnhaussa ja erilaisiin tapoihin tehdä työhakemus.

Liitteet

Ominaisuusmarkkinat 20–30 min

Kurssilaiset sekä tutustuvat toisiinsa että opettelevat kertomaan itsestään ominaisuussanojen avulla. Tätä taitoa ja ominaisuussanoja voi hyödyntää työnhakuasiakirjojen kirjoittamisessa ja työhaastattelussa.

Liitteet

Työssä vaadittavat ominaisuudet 15–30 min

Kurssilainen pohtii mitä ominaisuuksia, taitoja, luonteenpiirteitä ja osaamista työntekijällä olisi hyvä olla erilaisissa työtehtävissä. Samalla kurssilainen peilaa omia ominaisuuksiaan suhteessa eri työtehtäviin ja saa käsityksen siitä, että samallakin ammattialalla voi olla hyvin erilaisia työtehtäviä.

Liitteet

Omat vahvuudet 10–20 min

Kurssilainen oppii kuvaamaan omia vahvuuksiaan käytännön tilanteiden kautta ja perustelemaan ajatuksiaan omista taidoistaan ja ominaisuuksistaan.

Liitteet

Minulle sopiva työ 10–20 min

Kurssilainen huomaa miten erilaiset työtehtävät voivat poiketa toisistaan esim. työskentelyaikojen, melutason ja kiireisyyden mukaan. Kurssilainen pohtii itseään työntekijänä, sekä omia ominaisuuksiaan ja niiden vaikutusta työssä jaksamiseen ja onnistumiseen. Kurssilainen saa vinkkejä siitä, minkä tyyppiset työtehtävät itselle sopivat parhaiten.

Liitteet

Tutustutaan yleisimpiin työnhakusivustoihin ja työn hakemiseen 10–20 min 

Kurssilainen perehtyy siihen, miten työnhaku käytännössä tapahtuu, mitä ovat työnhaussa tarvittavat asiakirjat ja mistä työpaikkoja voisi etsiä. 

Liitteet

Työnhaku sähköpostilla 10–20 min (kotitehtävän ohjeistus) tai 30–40 min kurssilla

Opitaan lähettämään työhakemus ja CV työnantajalle sähköpostin liitetiedostoina sekä kirjoittamaan saatesanat sähköpostin viestikenttään. Luodaan tarvittaessa sähköpostiosoite. Haetaan töitä.

Liitteet

 

TYÖHAASTATTELU

Esittäytymiset 15–30 min 

Kurssilainen tutustuu muihin kurssilaisiin ja saa samalla kokemusta sekä haastattelijana että haastateltavana olemisesta. Sopii tutustumiseen kurssin alkaessa.

Liitteet

Työhaastattelukokemuksia ja -kysymyksiä 15–30 min    

Kurssilainen saa tietoa siitä millaisiin kysymyksiin työhaastatteluun mennessä on hyvä varautua vastaamaan.

Liitteet

Työhaastattelussa onnistuminen 15–30 min

Kurssilainen oppii havainnollisesti millaisilla asioilla tehdään työhaastattelussa hyvä ensivaikutelma, ja millaisia asioita taas täytyy välttää.

Liitteet

Harjoitellaan työhaastattelua 25–45 min

Kurssilainen pääsee kokeilemaan käytännössä mahdollisimman paljon oikeaa työhaastattelua vastaavaa tilannetta.

Liitteet

Kokeneen työhaastattelijan tapaaminen 15–30 min

Kurssilainen pääsee kuulemaan paljon työhaastatteluissa haastattelijana toimineen henkilön näkemyksiä ja vinkkejä työhaastattelussa onnistumiseen.

Liitteet

Haasteet ja rajoitukset vahvuuksiksi 5 min (kotitehtävän ohjeistus) tai 25–35 min kurssikerralla

Kurssilainen oppii sanoittamaan omia mahdollisia työelämään ja työntekoon liittyviä rajoitteitaan, kertomaan niistä rakentavasti ja näkemään mitä positiivista tuotavaa hänellä on työhön ja työpaikalle.

Liitteet

Työkokemukseni 5-10 min (kotitehtävän ohjeistus) + 15–20 min (kotitehtävän purku)

Kurssilainen listaa oman työkokemuksensa sekä harrastus- ja vapaaehtoistoiminnasta saamansa kokemukset työnhakua varten.

Liitteet

Työnhaun vaiheisiin tutustuminen 15–30 min                    

Kurssilainen saa tietoa siitä miten työnhakuprosessi etenee, ja mitä missäkin vaiheessa tulee huomioida. Eri vaiheiden kautta on mahdollisuus käydä perusteellisesti läpi useita työnhakuun ja työssä aloittamiseen liittyviä asioita, kuten työhaastattelukutsuun vastaamista, työsopimuksen merkitystä ja verokortin toimittamista.

Liitteet

Ominaisuusmarkkinat 20–30 min                      

Kurssilaiset sekä tutustuvat toisiinsa sekä opettelevat kertomaan itsestään ominaisuussanojen avulla. Tätä taitoa ja ominaisuussanoja voi hyödyntää työnhakuasiakirjojen kirjoittamisessa ja työhaastattelussa.

Liitteet

Omat vahvuudet 10–20 min

Kurssilainen oppii kuvaamaan omia vahvuuksiaan käytännön tilanteiden kautta ja perustelemaan ajatuksiaan omista taidoistaan ja ominaisuuksistaan.

Liitteet

Minulle sopiva työ 10–20 min

Kurssilainen huomaa miten erilaiset työtehtävät voivat poiketa toisistaan esim. työskentelyaikojen, melutason ja kiireisyyden mukaan. Kurssilainen pohtii itseään työntekijänä, sekä omia ominaisuuksiaan ja niiden vaikutusta työssä jaksamiseen ja onnistumiseen. Kurssilainen saa vinkkejä siitä, minkä tyyppiset työtehtävät itselle sopivat parhaiten.

Liitteet

Työssä vaadittavat ominaisuudet 15–20 min

Kurssilainen pohtii mitä ominaisuuksia, taitoja, luonteenpiirteitä ja osaamista työntekijällä olisi hyvä olla erilaisissa työtehtävissä. Samalla kurssilainen peilaa omia ominaisuuksiaan suhteessa eri työtehtäviin ja saa käsityksen siitä, että samallakin ammattialalla voi olla hyvin erilaisia työtehtäviä.

Liitteet

Työpaikkailmoitusten tutkiminen 20–30 min

Kurssilainen oppii lukemaan ja tulkitsemaan työpaikkailmoituksia sekä peilaamaan omia taitojaan ja toiveitaan suhteessa erilaisiin ilmoituksiin. Kurssilainen oivaltaa, että työhaastattelussa kannattaa ottaa esiin työpaikkailmoituksessa mainittuja asioita.

Liitteet

Työhakemusten vertailu 15–30 min

Kurssilainen tutustuu erilaisiin työhakemuksiin ja omaksuu vertailemalla sen, mitä merkitystä on sillä, että työhakemus on hyvin tehty. Kurssilainen huomaa kuinka erilaisia työhakemukset voivat olla, ja millainen merkitys työhakemuksella voi olla siihen pääseekö työhaastatteluun saakka. Kurssilainen oivaltaa myös, että työhakemuksessa kannattaa kertoa itsestään rehellisesti, jolloin myös työhaastattelutilanteessa on helppo vastata hakemuksen perusteella esitettäviin kysymyksiin.

Liitteet

Videoidaan työhaastattelun harjoittelu 90-120 min

Suunnitellaan työhaastattelu ja jaetaan ennakkoon osallistujille roolit (työnhakija, haastattelija, videoija) videointia varten. Kukin valmistautuu oman roolinsa mukaisesti etsimällä tietoa aiheesta. Videoinnin osalta on hyvä miettiä ennakkoon kuvauskulmat, videon kesto ja mitä videoidaan (käsikirjoitus). 

Liitteet

 

TYÖELÄMÄN SOPIMUKSET JA SÄÄNNÖT

Työnhaun vaiheisiin tutustuminen 15–30 min

Kurssilainen saa tietoa siitä, miten työnhakuprosessi etenee, ja mitä missäkin vaiheessa tulee huomioida. Eri vaiheiden kautta on mahdollisuus käydä perusteellisesti läpi useita työnhakuun ja työssä aloittamiseen liittyviä asioita, kuten työhaastattelukutsuun vastaamista, työsopimuksen merkitystä ja verokortin toimittamista.

Liitteet

Työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet -ryhmätehtävä 15–30 min

Kurssilainen saa tietoa siitä, mitkä ovat työntekijän oikeuksia ja velvollisuuksia sekä mitä oikeuksia ja velvollisuuksia puolestaan kuuluu työnantajalle.

Liitteet

Työpaikkailmoitusten tutkiminen 20–30 min

Kurssilainen oppii lukemaan ja tulkitsemaan työpaikkailmoituksia sekä peilaamaan omia taitojaan ja toiveitaan suhteessa erilaisiin ilmoituksiin. Kurssilainen oivaltaa, että työhaastattelussa kannattaa ottaa esiin työpaikkailmoituksessa mainittuja asioita.

Liitteet

Työssä aloittaminen: Työsopimus 15–20 min

Kurssilainen oppii, mikä työsopimuksen merkitys on ja mitä asioita työsopimuksesta kannattaa tarkistaa ennen kuin sen allekirjoittaa.

Liitteet

Työssä aloittaminen: Verokortti 10–15 min

Kurssilainen saa perustietoa siitä, mikä on verokortti ja osaa tarvittaessa hankkia itselleen uuden verokortin.

Liitteet

Työssä aloittaminen: Verokortin hankkiminen verkossa 20–30 min

Kurssilaiset harjoittelevat käytännössä verokortin tilaamista verkosta.

Liitteet

"Tervetuloa työelämään" -opas 10 min (kotitehtävän ohjeistus) 15–25 min (tehtävän purku)

Tutustutaan Tervetuloa työelämään! -oppaaseen, joka sisältää tärkeää tietoa työelämässä toimimisesta ja tehdään kotitehtävä liittyen oppaan sisältöön.

Liitteet

Työelämän säännöt 20–30 min

Kurssilaiset miettivät ryhmissä, mitkä olisivat ne ”työelämän kymmenen kultaista sääntöä”, jotka saisivat työn sujumaan ja työilmapiirin mukavaksi.

Liitteet

Haastavat tilanteet työelämässä 20–30 min

Kurssilaiset pohtivat kouluttajan johdolla työelämässä mahdollisesti eteen tulevia haastavia tilanteita ja ratkaisuja niistä selviytymiseen.

Liitteet

Työehtosopimus 15–30 min

Kurssilainen saa yleistä tietoa siitä, mikä on työehtosopimus ja mitä asioita se määrittää.

Liitteet

Työsuhteen päättyminen 15–20 min

Kurssilainen saa tietoa työsuhteen päättymiseen ja päättämiseen liittyvistä asioista.

Liitteet

Tietokilpailu työelämäsanastosta 15–30 min

Kilpaillaan leikkimielisesti työelämäsanaston tuntemuksesta ja kerrataan tähän mennessä opittua.

Liitteet

Kertaus työlainsäädännöstä 5 min (kotitehtävän ohjeistus) 15–20 min (tehtävän purku)

Kotitehtävä Työelämän ABC -oppaaseen liittyen.

Liitteet

Perehdytyskokemukset 10–15 min                     

Kouluttaja ja kurssilaiset jakavat omia kokemuksiaan perehdytyksestä: mitä se tarkoittaa? Mitä se on työelämässä?

Liitteet

Perehdytys 10–15 min

Keskustellaan työpaikalla tapahtuvasta perehdytyksestä, sen lakisääteisyydestä ja tarkoituksesta sekä oman aktiivisuuden merkityksestä.

Liitteet

Työturvallisuus 15–30 min

Kurssilaiset pohtivat kouluttajan johdolla työelämässä mahdollisesti vastaan tulevia työturvallisuuteen liittyviä haasteita ja miettivät yhdessä miten tilanteissa toimitaan.

Liitteet

Työsuojelu ja työterveyshuolto 15–30 min

Kurssilainen saa tietoa siitä, mitä työsuojelu ja työnantajan velvollisuuksiin kuuluva työterveyshuollon järjestäminen käytännössä tarkoittaa.

Liitteet

Työpaikan turvallisuusasioiden tarkistuslista 20–30 min

Laaditaan yhdessä työturvallisuuden tarkistuslista.

Liitteet

Harmaa talous 35 min

Tutustutaan verkkosivuun www.mustatulevaisuus.fi 

Liitteet

 

TYÖPAIKALLA TOIMIMINEN

 

Omasta työhyvinvoinnista huolehtiminen 10–20  min

Havainnollistetaan kurssilaisille kuinka suuri merkitys kaikilla elämän osa-alueilla on hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Herätetään kurssilaisia miettimään, voisiko jostain osa-alueesta jatkossa huolehtia nykyistä paremmin.

Liitteet

Työelämän säännöt 20–30 min

Kurssilaiset miettivät ryhmissä mitkä olisivat ne ”työelämän kymmenen kultaista sääntöä”, jotka saisivat työn sujumaan ja työilmapiirin mukavaksi.

Liitteet

Haastavat tilanteet työelämässä 20–30 min

Kurssilainen pohtii kouluttajan johdolla muiden kurssilaisten kanssa työelämässä mahdollisesti eteen tulevia haastavia tilanteita ja ratkaisuja niistä selviytymiseen.

Liitteet

Ensiapu 45 min

Kurssilaiset oppivat toimimaan oikein (omalle alalleen tyypillisissä) ensiaputilanteissa.

Liitteet

Perehdytyskokemukset 10–15 min

Kouluttaja ja kurssilaiset jakavat omia kokemuksiaan perehdytyksestä: mitä se tarkoittaa? Mitä se on työelämässä?

Liitteet

Perehdytys 10–15 min

Keskustellaan työpaikalla tapahtuvasta perehdytyksestä, sen lakisääteisyydestä ja tarkoituksesta sekä oman aktiivisuuden merkityksestä.

Liitteet

Kokemusasiantuntija vierailee 20–30 min

Kutsutaan kurssilaisten vieraaksi työelämästä jo kokemusta omaava henkilö.

Liitteet

Ensimmäinen päivä töissä -ryhmätehtävä 15–30 min

Kurssilaiset pohtivat ja listaavat yhdessä asioita joita ensimmäisen työpäivän aikana tulisi muistaa ja kysyä.

Liitteet

Työturvallisuus 15–30 min

Kurssilaiset pohtivat kouluttajan johdolla työelämässä mahdollisesti vastaan tulevia työturvallisuuteen liittyviä haasteita ja miettivät yhdessä miten tilanteissa toimitaan.

Liitteet

TOP-jakson jälkeen kokemusten vertailu 30 min

Puretaan yhdessä ryhmän kanssa kokemuksia TOP-jaksolta. Mitä kaikkea uutta kukin on oppinut?

Liitteet

Alaistaidot 20-25 min

Keskustellaan yhdessä mitä tarkoitetaan kun puhutaan alaistaidoista tai työyhteisötaidoista.

Liitteet

 

MENETELMIÄ RYHMÄNÄ TOIMIMISEN JA OPPIMISEN TUEKSI

Kurssin säännöt, periaatteet ja ryhmäsopimus 15–30 min

Kurssilaiset pohtivat ja päättävät kouluttajan johdolla säännöistä ja periaatteista, joiden mukaan kurssilla toimitaan. Säännöt ovat tärkeät esimerkiksi jos kurssikerroilla käsitellään luottamuksellisia asioita. Yhteinen keskustelu periaatteista ja säännöistä myös kasvattaa ryhmähenkeä ja harjaannuttaa neuvottelu- ja päätöksentekotaitoja.

Liitteet

Esittäytymiset 15–30 min

Kurssilainen tutustuu muihin kurssilaisiin ja saa samalla kokemusta sekä haastattelijana että haastateltavana olemisesta. Sopii tutustumiseen kurssin alkaessa.

Liitteet

Tutustumisjanat 10–15 min

Kurssilaiset tutustuvat toisiinsa uusista näkökulmista. Ryhmäyttävä ja tutustumista edistävä harjoitus. Kouluttajalle hyvä keino jakaa ryhmä pienempiin ryhmiin.

Liitteet

Taitoruudukko/ Tutustumisruudukko 15–20 min

Kurssilaiset tutustuvat toisiinsa ja kouluttaja saa tietoa kurssilaisista.

Liitteet

Ominaisuusmarkkinat 20–30 min

Kurssilaiset sekä tutustuvat toisiinsa sekä opettelevat kertomaan itsestään ominaisuussanojen avulla. Tätä taitoa ja ominaisuussanoja voi hyödyntää työnhakuasiakirjojen kirjoittamisessa ja työhaastattelussa.

Liitteet

Tavarat kertovat 10–15 min

Kurssilaisen oppii kertomaan ja perustelemaan kertomaansa, ja samalla kurssilaiset tutustuvat toisiinsa. Sopii kurssikerran aloitukseen.

Liitteet

Omat Tavoitteet kurssille  15-30 min

Kurssilainen asettaa itselleen tavoitteita kurssin ajalle työnhakuun, opiskeluun ja muihin tulevaisuuden suunnitelmiin liittyen.

Liitteet

Mitä tämä postikortti kertoo minusta?  10–15 min

Kurssilainen saa kokemusta itsestään kertomisesta . Sopii kurssikerran aloitukseen.

Liitteet

Toiveet ja tarpeet -kysely – kurssin sisältöä koskien  15–20 min

Kurssilaiset äänestävät siitä, mitä asioita olisi heidän mielestään tärkeintä käsitellä kurssilla.

Liitteet

Miinukset ja plussat 10–15 min

Kurssilainen pysähtyy pohtimaan kuluneen viikon aikana tapahtuneita asioita ja sitä millaisia tuntemuksia ne ovat hänessä herättäneet.

Liitteet

Palautekortit kurssilaisille 10–20 min

Kurssilaiset oppivat antamaan ja ottamaan vastaan hyvää palautetta. Korttien jakaminen sopii hyvin viimeiselle kurssikerralle.

Liitteet

Kurssin päättäminen  15-20 min

Palataan kurssin alussa asetettuihin tavoitteisiin ja toiveisiin ja arvioidaan yhdessä ovatko tavoitteet ja toiveet täyttyneet.

Jaetaan kurssilaisille osallistumistodistukset ja kiitetään yhteisestä ajasta.

Liitteet

Tuolileikki – menetelmä ryhmiin jakautumiseen 25 min

Menetelmä aiheeseen virittäytymiseen, tutustumiseen ja ryhmiin jakautumiseen.

Liitteet

Väittelystä vuoropuheluun 20-30 min

Harjoitellaan vuorovaikutusta ja pohditaan esimerkiksi työnhakuun liittyviä väittämiä. Harjoituksen kautta voi oppia ilmaisemaan omia mielipiteitä ja kuuntelemaan ja ymmärtämään muiden, ehkä erilaisiakin mielipiteitä.

Liitteet

Arvohuutokauppa 20-35 min

Pohditaan sitä mitkä asiat ovat kullekin tärkeitä. Ovatko jotkut asiat toisille paljon merkittävämpiä kuin toisille, ja mistä se voisi johtua?

Liitteet

Atomileikki– ryhmiin jakomenetelmä 15 min

”Osallistujat ovat atomeita avaruudessa”. Osallistujat liikkuvat vapaasti luokkatilassa. Ohjaaja sanoo jonkin numeron; osallistujien tehtävä on muodostaa molekyylejä, joissa on numeron mukainen määrä atomeja.”

Molekyylejä saattaa jäädä yli – se ei haittaa, sillä molekyylit jakaantuvat uudelleen atomeiksi vaeltamaan avaruuteen. Leikki päätetään ”numeroon”, joka tarvitaan seuraavassa ryhmätyössä: esimerkiksi kolmen hengen ryhmät.

Liitteet

 

YKSILÖLLINEN TUKI

Yksilöllisen tuen polku kunkin kurssilaisen kanssa noudattaa erilaisia vaiheita kurssilaisen tarpeista riippuen. Jotta yksilölliset tarpeet saadaan selville, on kaikkien kurssilaisten kanssa hyvä käydä kohdan 1. mukainen alkukeskustelu. Alkukeskustelussa sovitaan yksilöllisen tuen seuraavat vaiheet. Alkukeskustelut antavat kurssin kouluttajalle kokonaiskuvan kurssilaisten olemassa olevasta osaamisesta ja tuen tarpeista.

Yksilöllisen tuen toteuttaja voi alkukeskustelun jälkeen olla muukin kuin kurssin kouluttaja. Yksilöllistä tukea voivat antaa esimerkiksi joku muu oppilaitoksen henkilökunnan edustaja, nuorisopalveluiden työntekijä tai kurssilaisen oma perheenjäsen.

Jokaisen numeroidun vaiheen alla on pdf-tiedosto, josta löytyy lisää tietoa kustakin vaiheesta. Lisäksi mukana ovat vaiheessa tarvittavat liitetiedostot.

1. Alkukeskustelu

Alkukeskustelu on kurssilaisen ja kurssin kouluttajan kahdenkeskinen tuokio, jossa keskustellaan kurssilaisen työelämätavoitteista, työ- ja toimintakyvystä sekä mahdollisista tuen tarpeista työelämään siirtymiseen liittyen.

2. Urasuunnittelu työkyky, osaaminen ja haasteet huomioiden

Tehdään kurssilaisen kanssa suunnitelmia ja valmisteluja työllistymisen esteiden ylittämiseksi sekä urasuunnitelma useine vaihtoehtoineen. Kartoitetaan tukimuodot, apuvälineet ja työn räätälöinnin mahdollisuudet kurssilaisen työllistymisen ja työssä suoriutumisen edistämiseksi. Kartoitetaan kurssilaisen työnhakualueelta työpaikat, joissa voisi olla kurssilaiselle sopivia työtehtäviä.

3. Tuen löytäminen omasta tai muusta verkostosta

Kurssilla laaditaan verkostokartta, jota täydennetään henkilökohtaisessa tapaamisessa. Kurssilaisen kanssa käydään tarkemmin läpi, kuka hänen lähipiirissään voi olla hänen tukenaan ja millaista tukea työllistymiseen ja työssä pysymiseen liittyen on hänen verkostossaan saatavilla. Jos kurssilaisella on tuen tarpeita, joissa hänen lähiverkostonsa ei voi olla avuksi, saatetaan kurssilainen hänen omalla suostumuksellaan muun tuen piiriin.

4. Työnhakuasiakirjojen laatiminen tuetusti

Kurssin kouluttaja tai muu henkilö auttaa kurssilaista työhakemuksen ja CV:n kirjoittamisessa kurssilaisen avuntarpeen mukaisesti. Tavoitteena on, että kurssilainen kirjoittaa asiakirjat itse, mutta lopputulos vastaa näille asiakirjoille asetettuja standardeja ja kirjoitustapaa. Apuna käytetään malliasiakirjoja ja valmiita asiakirjapohjia.

5. Työnhaku tuetusti

Tuetaan kurssilaista hakemaan töihin avoimiin työpaikkoihin tai työssäoppimispaikkoihin. Etsitään hakukoneilla ja muita väyliä hyödyntäen työpaikkailmoituksia. Tulkitaan työpaikkailmoituksia yhdessä ja lähetetään sopiviin paikkoihin työhakemukset ilmoituksen määrittelemällä tavalla (esim. sähköpostilla, sähköisessä rekrytointijärjestelmässä, sosiaalisessa mediassa tai tulosteena postitse). Opetellaan yhdessä työnhakupäiväkirjan käyttö.

6. Työhaastattelun harjoittelu kahden kesken ja tuettu työhaastattelu

Harjoitellaan työhaastattelutilanteita kahden kesken kurssilaisen kanssa. Tarvittaessa lähdetään tueksi kurssilaisen oikeisiin työhaastattelutilanteisiin. Työhaastattelua voidaan harjoitella myös järjestämällä harjoitustyöhaastattelu työssäoppimispaikkaan hakeuduttaessa.

7. Verokortin hankkiminen tuetusti

Tuetaan kurssilaista hänen työtilanteeseensa sopivan verokortin hankkimisessa. Valitaan verokortin hankkimiseen tapa, jota kurssilainen todennäköisesti osaa jatkossa käyttää itsenäisesti: verokortin voi hankkia nettipalvelusta, puhelimitse tai käymällä verotoimistossa.

8. Siirtymätietolomakkeen laatiminen ja siirtymän suunnittelu

Laaditaan yhdessä kurssilaisen kanssa siirtymätietolomake seuraavaa palvelu- tai tukitahoa varten. Kuvaillaan lomakkeeseen lyhyesti kurssilaisen ammatilliset vahvuudet ja tuen tarpeet.

9. Siirtymäpalaveri

Mietitään yhdessä kurssilaisen kanssa, millaista tukea hän kurssin jälkeen tarvitsee työllistymiseensä ja mitkä tahot tätä tukea tarjoavat. Kutsutaan kurssilaisen tuen tarpeen kannalta merkittävät tahot siirtymäpalaveriin, jossa kurssilainen, kurssin vetäjä ja muita kurssilaisen tuntevia henkilöitä yhdessä keskustelevat kurssilaisen tilanteesta, työllistymisen mahdollisuuksista ja tuen tarpeista. Palaverissa sovitaan vastuunjaosta ja aikatauluista.

10. TE-palveluihin ilmoittautuminen tuetusti

Kurssilaista tuetaan ilmoittautumisessa työnhakijaksi TE-palveluihin. Ilmoittautuminen tehdään TE-palveluiden sähköisessä palvelujärjestelmässä henkilökohtaisella kirjautumisella. Sähköistä palvelujärjestelmää voi käyttää missä tahansa tai ilmoittautumisen voi mennä tekemään TE-palveluiden tietokoneelle, jolloin saa tarvittaessa tukea myös TE-palveluiden verkkoneuvojalta (toimistosta riippuen).