Aspa-säätiön Silta työhön -projektissa (2012–2014) järjestettiin vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville työnhakijoille ryhmämuotoista työhönvalmennusta. Kehittämishanke toteutettiin Euroopan sosiaalirahaston rahoituksella (STM).

Tällä verkkosivulla esitellään Silta työhön -projektin ryhmävalmennusmateriaali, joka on tarkoitettu työllisyystoimijoille tueksi työhönvalmennuksen sisällön suunnitteluun. Myös yksittäiset työnhakijat voivat omatoimisesti hyödyntää harjoitteita työnhaussaan. Tarkoituksena on antaa vinkkejä hyväksi todettuihin menetelmiin sekä konkreettisia esimerkkejä ryhmämuotoisen työhönvalmennuksen toteuttamiseen.

Silta työhön -projektissa valmennus kytkettiin yksilölliseen ohjaukseen sekä työkokeiluun avoimilla työmarkkinoilla. Näin on pyritty vahvistamaan osallistujien tietoja, taitoja sekä voimavaroja ennen TE-palveluiden työkokeilun aloittamista.

SIVUSTON KÄYTTÖ

Työnhakijoiden ryhmävalmennus -sivustolle on koottu Silta työhön -projektissa hyödynnettyjä työelämävalmiuksia ja työnhakutaitoja kehittäviä harjoituksia. Harjoitukset on koottu teemoittain Koulutusmateriaaliin.

Valmennusmateriaalissa käytetyt menetelmät löytyvät pdf -tiedostoista. Jokainen harjoite on merkitty symboleilla, joilla osoitetaan onko kyseessä yksilö-, pari- vai ryhmäharjoitus, kotitehtävä vai luentomuotoinen osuus.

LISÄTIETOA RYHMÄVALMENNUKSESTA