LÄHTEET

Lähteet:

ENO –Ennakoiva ohjaus työelämässä: työelämän sosiaaliset ja vuorovaikutustaidot.

Erkko, Anna. - Hannukkala, Marjo. 2013. Mielenterveys voimaksi. 2. uudistettu painos. Suomen Mielenterveysseura.

R.Vance Peavy: Elämäni työkirja, Psykologien kustannus Oy, Helsinki 2001.

  • ”Elämäni suunta” -harjoitus. R.Vance Peavy: Elämäni työkirja, Psykologien kustannus Oy, Helsinki 2001.
  • ”Miksi tämä on tärkein tulevaisuudenkuvani?” -harjoituksesta. R.Vance Peavy: Elämäni työkirja, Psykologien kustannus Oy, Helsinki 2001.
  • ”Minulle sopiva työ” -harjoituksesta. R.Vance Peavy: Elämäni työkirja, Psykologien kustannus Oy, Helsinki 2001.

Suomen Mielenterveysseura 2014. Mielen hyvinvoinnin opetus, Mielenterveystaidot kasvuun -hankkeet, Mielenterveyden käsi. http://www.mielenhyvinvoinninopetus.fi/material/kasi.pdf. Luettu 5.8.2014

Työterveyslaitos – Nykänen, Mikko – Klemola, Soili – Koivisto, Petri – Koski, Merja – Larvi, Tommy – Silvonen, Jussi – Vuori, Jukka 2012: Koulutuksesta työhön. Työkirja. Työterveyslaitos, Helsinki.

----------------------------------

Internet

www.youtube.com

----------------------------------

Muut lähteet

Työterveyslaitos, TTL, Anna Vanhalan luennot Silta työhön -projektin työpaikkavalmentajakoulutuksessa 14.8.2012.

RATaMOT, Eija Helo-Caleniuksen luennot Silta työhön -projektin työpaikkavalmentajakoulutuksessa 15.10.2013.

 

LIITTEET

TYÖNHAKUOSION LIITTEET:

TYÖELÄMÄVALMIUDETOSION LIITTEET:

TYÖHYVINVOINTIOSION LIITTEET:

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN: