Tästä osiossa on työpaikkavalmentajakoulutuksen järjestämiseen liittyviä vinkkejä ja ohjeita. Nämä ohjeet on tarkoitettu työvälineeksi työpaikkavalmentajakoulutuksen järjestäjälle.

Koulutusmateriaali -välilehden alta löydät menetelmiä koulutuksen toteuttamiseen.

KOULUTUKSEN TEEMAT

Koulutusmateriaali on jaettu kolmen teeman alle: työpaikkavalmentajana toimiminen, työpaikkavalmentajan ohjaustyö sekä monimuotoisuus ja työelämä. Jokainen teema jakaantuu viiteen osa-alueeseen. Jokaiseen osa-alueen yhteydessä on avattu siihen liittyvät tavoitteet ja sisällöt sekä menetelmiä aiheen käsittelyyn.

Teema ”työpaikkavalmentajana toimiminen” sisältää perustietoa työpaikkavalmentajan tehtävistä, tarjoaa välineitä työpaikkavalmentajana toimimiseen ja omasta sekä työhön tulijan työssä jaksamisesta huolehtimiseen.

”Työpaikkavalmentajan ohjaustyö” keskittyy ratkaisukeskeisen lähestymistavan, perehdyttämisen, puheeksi ottamisen ja palautteen antamisen käsittelyyn.

”Monimuotoisuus ja työelämä” -teema kiteyttää työpaikkavalmentajakoulutuksessa keskeisen näkökulman yhdenvertaisesta työyhteisöstä monimuotoisessa työelämässä.

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN

Koulutuksen suunnittelu on tärkeää tehdä kohderyhmälähtöisesti. Koulutusten teemat ja osa-alueet valitaan koulutettavien tarpeen mukaan. Koulutuksen teemat määrittelevät mm. tilatarpeen ja tarpeen hankkia ulkopuolisia kouluttajia. Koulutuksen kustannuksista sekä koordinointi- ja järjestelyvastuusta kannattaa sopia heti suunnitteluvaiheessa. Koulutussuunnittelun tueksi ohessa on Järjestäjän muistilista, johon kannattaa tutustua huolellisesti.

Seuraavista liitteistä löytyy koulutuksen suunnittelijalle hyödyllisiä esimerkkejä koulutusaikatauluista, suunnitelmista, tarjouspyynnöstä, palautelomakkeesta ja todistuspohjasta.