Työpaikkavalmentajakoulutus on kehitetty Koulutuksella palkkatyöhön (KoPa, 2008–2011, ELY, ESR), Silta työhön (2012–2014, STM, ESR) ja Työ – tie osallisuuteen (2012–2015, RAY) -projekteissa. Projektit ovat osa Aspa-säätiön kehittämistoimintaa.

Työpaikkavalmentajamalli on kehitetty toteuttamalla työllisyyttä tukevaa toimintaa käytännössä. Tavoitteena on ollut mahdollistaa vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistyminen ja työssä pysyminen. Työnhakijoille on tarjottu yksilö- ja ryhmämuotoista valmennusta ja työyhteisöihin on koulutettu työpaikkavalmentajia.

Ensimmäiset työpaikkavalmentajakoulutukset sisälsivät kahdeksan koulutuspäivää. Koulutuksen jatkokehityksen myötä koulutus supistui 2-3 -päiväiseksi riippuen koulutettavan tahon tarpeista. Kehitystyön myötä koulutuksen teemat rajautuivat nykyisen kaltaisiksi.

Työpaikkavalmentajakoulutuksia on järjestetty eri puolella Suomea. Työpaikkavalmentajaksi on koulutettu Aspa-säätiön työllisyysprojektien toimesta vuosina 2009–2014 noin 200 eri alojen työntekijää noin 60 eri organisaatioon.

Osana työpaikkavalmentajamallin kehitystyötä työpaikkavalmentajien ja heidän esimiestensä kokemuksia kartoitettiin Kristiina Leinosen opinnäytetyössä:

Leinonen, Kristiina 2014:Työpaikkavalmentaja osatyökykyisen henkilön työllistymisen tukena – työpaikkavalmentajien ja heidän esimiesten näkemyksiä työpaikkavalmentajuudesta.

(PDF-tiedosto)