Työelämä on monimuotoistumassa ja kaikkien työpanosta tarvitaan. Monilla osatyökykyisillä ihmisillä on kuitenkin vaikeuksia päästä osaksi työelämää ja löytää palkkatyötä. Työelämäosallisuus vaikuttaa ratkaisevasti ihmisten taloudellisiin mahdollisuuksiin ja sosiaaliseen statukseen yhteiskunnassa. Ilman palkkatyötä osatyökykyisille ihmisille ei anneta aitoa mahdollisuutta vaikuttaa elintasoonsa työelämäosallisuuden kautta eikä mahdollisuuksia vahvistaa osallisuuttaan yhteiskunnassa (Kivistö 2014, 53). Yhdenvertaisen työelämän edellytys on, että kaikilla on samat oikeudet ja velvollisuudet – ja siten myös mahdollisuudet päästä osaksi työelämää ja oikeita palkkatöitä.

Työpaikkojen omaa halua ja osaamista osatyökykyisen tai muuten vaikeassa työmarkkina-asemassa olevan henkilön työllistymisen tukemiseen tulee parantaa lisäämällä työyhteisöiden tietoja, taitoja sekä ymmärrystä erilaisten työllistyjien tukemiseen. Aspa-säätiön projektit edistävät osaltaan työyhteisöjen monimuotoistumista kouluttamalla työyhteisöihin työpaikkavalmentajia. Monimuotoinen työyhteisö on kehittyvä työyhteisö, ja kun työyhteisössä voidaan hyvin, myös uusi työntekijä useimmiten otetaan vastaan hyvin. Tukemalla osatyökykyisten ihmisten työelämäosallisuutta tuetaan samalla heidän mahdollisuuksiaan toimia myös laajemmin osana yhteiskuntaa.

Lähde: Kivistö, Mari 2014: Kolme ja yksi kuvaa osallisuuteen – monimenetelmällinen tutkimus vaikeavammaisten ihmisten osallisuudesta toimintana, kokemuksena ja kielenkäyttönä. Lapin Yliopisto, Rovaniemi.